NEZÁVISLÍ SE PŘEDSTAVUJÍ

Říjen 8, 2014|Posted in: Obecné

Letak rub DL

 

 

 

 

Program kandidátů za NEZÁVISLÉ pro nadcházející komunální volby do zastupitelstva města Stříbra

Chceme / podporujeme / budeme usilovat o:

Bezpečnost:

 • posílení státní policie ve Stříbře
 • výrazné navýšení počtu strážníků městské policie
 • důsledný výkon práce obou policií
 • dodržování obecně závazných vyhlášek města

Rozvoj města:

 • aktivnější čerpání dotačních prostředků
  • koncepci ve správě a rozvoji sportovišť
  • budování nových sportovišť a volnočasových zařízení
  • rekonstrukce silnic a chodníků a realizaci severního obchvatu
 • rozšíření sítě cyklostezek ve městě a v okolí o trasy Stříbro – Těchlovice, Stříbro – Butov
 • vrácení parku do života města
  • zajištění péče a rozvoje i pro naše místní části
  • dialog vedení města s podnikateli
  • hospodárné zacházení s městským majetkem

Sociální, rodinná a bytová politika:

 • co nejlepší úroveň sociálních služeb, péči o seniory a handicapované
 • vhodné podmínky pro život rodin s dětmi
 • žádnou toleranci k neplatičům a nepřizpůsobivým
 • aktivní roli města v přípravě nové lokality pro výstavbu rodinných domů

 

Školství, sport a kultura:

 • rekonstrukci stávajících mateřských školek a výstavbu nové
 • podporu práce s dětmi a mládeží
 • zajištění vysoké úrovně výuky v našich školách
 • konec špatné nálady – podpora kultuře, občanským iniciativám, spolkovému životu

 Děkujeme za vaši důvěru a aktivní účast při volbách!

Otázky pro komunální volby 2014

Aby voliči mohli lépe srovnávat a tedy i vybírat …

mezi kandidujícími stranami, hnutími a uskupeními, připravil jsem pro ně seznam otázek.

Pro odpovědi na otázky předpokládejte, že volební výsledek vám umožní tyto otázky posuzovat a řešit:

1. koho z vaší kandidátky budete nominovat na funkci starosty města?

2. kterého kandidáta z jiné kandidátky byste pomohli zvolit do čela města?

3. jmenujte 3 věci v minulosti, na které může být zastupitelstvo (občané) města pyšné.

4. jmenujte naopak 3 věci, které se ve městě vůbec nepovedly nebo je vnímáte jako (dlouhodobě neřešený) problém.

5. jaké řešení nabízíte pro záležitosti uvedené v předchozím bodě.

6. můžete vybrat z vašeho volebního programu 3 věci, které považujete za nejdůležitější a začali byste tyto sliby okamžitě plnit?

7. odpovězte ano/ne/není důležité:
– uvolněný místostarosta
– pokračování rekonstrukce historického centra města
– severní obchvat
– průmyslová zóna v kasárnách (výstavba dalších průmyslových podniků)
– úplný zákaz „hazardu“ na území města
– rozšíření městské policie
– zastřešení zimního stadiónu
– krytý bazén
– přírodní koupaliště
– spalovna odpadů ve městě

Odpovědi:

 1. Podle toho, kdo se z našich kandidátů dostane do zastupitelstva, ale kandidáti na prvních místech jsou připraveni pracovat ve vedení města.
 2. Nevíme, koho nominují ostatní strany a uskupení do čela města, ale dovedeme si představit podporu některých lídrů – např. Vladimíra Součka.
 3. A) Karel Lukeš – zavedení a podpora charitativních akcí na konkrétní dobročinné účely a vybudování hřiště s umělou trávou

B) Tomáš Adam – výstavba kruhového objezdu u Lidlu a rekonstrukce malých kasáren na ZŠ Revoluční

C) Jitka Soukupová – dětská hřiště ve Stříbře i okolních obcích a oceňování dětí, trenérů a lidí zabývajících se prací s mládeží

D) Pavel Tóth – rozšíření nabídky pracovních míst v okolí Stříbra, budování nových sportovišť (beach volejbal, hřiště s umělou trávou, skatepark), rekonstrukce části náměstí a Mánesovy ul.

E) Míra Šimek – rekonstrukce náměstí a celkový rozvoj areálu TJ Baník Stříbro (tribuna, tartan, skatepark)

F) Václav Šůcha – zlepšení podpory práce s mládeží ze strany města a navýšení počtu pracovních míst ve Stříbře a okolí

 1. Opravy chodníků a komunikací, nezastřešení zimního stadionu a výstavba nové školky
 2. Musíme uvést v život plán rozvoje města, který bude zahrnovat promyšlené kroky a bude obsahovat kdy, kde, co a za jaké prostředky se bude realizovat. Důsledné čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na opravy chodníků a komunikací. Včasná a úplná příprava projektů v souladu s plánem rozvoje.
 3. Rekonstrukce chodníků a komunikací, pravidelné schůzky mezi vedením města, podnikateli, místními firmami a zaměstnavateli, příprava parcel pro výstavbu nových rodinných domů
 4. – uvolněný místostarosta: není důležité, pokud bude pro město přínosem
  – pokračování rekonstrukce historického centra města: ano
  – severní obchvat: ano
  – průmyslová zóna v kasárnách (výstavba dalších průmyslových podniků): ano, ovšem je třeba myslet nejen na montážní a skladovací podniky, ale i na např. obchodní řetězce a služby
  – úplný zákaz „hazardu“ na území města: ne, dokud zákon umožňuje obejití vyhlášek měst
  – rozšíření městské policie: ano
  – zastřešení zimního stadiónu: ano
  – krytý bazén: ano, za předpokladu, že budou finanční prostředky nejen na výstavbu, ale i na provoz a údržbu
  – přírodní koupaliště: ano, za předpokladu, že budou finanční prostředky nejen na výstavbu, ale i na provoz a údržbu
  – spalovna odpadů ve městě: ne

 

 

Kandidatka2_web Kandidatka1_web