KSČ SE PŘEDSTAVUJE..

8 října, 2014|Posted in: Obecné

Program Komunistické strany Čech a Moravy ve Stříbře

na volební období 2014-2018 – základní úkoly

Naší snahou bude, aby se občanům v našem městě žilo dobře a bezpečně. Budeme v zastupitelstvu aktivně pracovat a usilovat o spolupráci všech, kteří budou své funkce vykonávat ku prospěchu občanů našeho města.

Budeme

–  prosazovat průhlednost výběrových řízení – věnovat větší pozornost zadávacím podmínkám;

 – požadovat lepší využití a čerpání dotací;

–  prosazovat zřízení legislativního odboru, či minimálně smluvního zajištění využití právních služeb   pro  město;

–  požadovat sestavení a plnění vyrovnaného rozpočtu města;

 –  podporovat výstavbu mateřské školy ve městě;

–   podporovat zřízení domova pro seniory;

–   prosazovat řešení oprav případně rekonstrukci místního kina, kulturního domu a ZUŠ;

podporovat řešení oprav městských hradeb a oprav komunikací a chodníků postupně ve všech   částech města a obcích;

–  pro bezpečnost a veřejný pořádek ve městě prosazovat dle potřeby rozšíření kamerového systému   se stálým dohledem, navýšení počtu strážníků včetně technického vybavení, lepší spolupráci mezi  městskou policií a policií ČR dle Koordinační dohody;

–  podporovat vybudování veřejného koupaliště s příslušným zázemím;

–  prosazovat rozšíření parkovacích míst včetně parkovaní pro autobusovou dopravu.

 

Chceme informovat občany o své práci v zastupitelstvu po celou dobu volebního období. K tomu budeme využívat schůzí organizací a besed s občany města.

 

Naši kandidáti za Komunistickou stranu Čech a Moravy :

 

1. Blahoslav Kupec, bez politické příslušnosti

2. Ilona Novotná, bez politické příslušnosti

3. Dagmar Koudelková, KSČM

4. Ing. Milan Němčanský, bez politické příslušnosti

5. Ing. Emanuel Šilhánek, KSČM

6. Václav Podlipský, KSČM

7. Jaromír Jaroš, KSČM

8. Miroslav Houžvička, bez politické příslušnosti

9. Ján Považanec, KSČM

10. Miroslav Fürst, KSČM

 11. Anna Trnková, KSČM

 12. Marie Sazamová, KSČM

13. Růžena Kudrnová, KSČM

14. Květoslava Božková, KSČM

15. Hana Podlipská, bez politické příslušnosti