PŘED STO LETY ZAČALA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

15 listopadu, 2014|Posted in: Obecné

Vzpomínka na započetí 1. světové války.

Před sto lety začala tak zvaná velká válka. Ať posloucháte kterýkoliv sdělovací prostředek, všichni na tuto událost vzpomínají. Po válce se padlým stavěly pomníky, jsou téměř v každé obci. V místní části našeho města v Těchlovicích byl jeden takový opraven na tamějším hřbitově v loňském roce. Jsou známé i další, hlavně ty, které byly po 2. světové válce přestavěny pro zemřelé, umučené a postřílené v našem kraji. Takový je třeba v Kladrubech, v Úlehlích, v Trpístech.

Ve Stříbře byly osudy jiné. U nás 8. července roku 1883 dala stříbrská obec postavit pomník císaři Josefu II. s jeho postavou v životní velikosti. Sochařskou práci provedl Karl Wilfert z Chebu. Stával na dnešním Masarykově náměstí mezi budovami Domu dětí a mládeže a číslem 437, kde je knihovna, banka, matrika a další kanceláře městského úřadu.

V noci z 23.na 24. srpna roku 1919 nezjištění českoslovenští vojáci srazili sochu císaře. Po tahanicích, kdo by měl sochu opět postavit, ji dala městská rada odvézt na radniční dvůr. Protesty městské rady

u ministerstva obrany i u prezidenta zůstaly bezvýsledné. V pozdějších letech pokračovaly spory městského úřadu a okresní politické správy o další osud podstavce sochy, který měl sloužit po odsekání nápisu pro umístění květinové výzdoby.

28.září 1924 byl na podstavci instalován válečný pomník obětem 1. války podle návrhu místního stavitele a architekta Karla Ernstbergera .

Sochu klečícího bojovníka vytvořil akademický sochař Wilhelm Russ. Byl zde nápis: Těm, kdo našli smrt v této válce a 120 jmen padlých v 1. světové válce ze Stříbra. Odhalení pomníku se konalo za velké účasti korporací i jednotlivců, chyběli Češi a němečtí sociální demokraté. Mezi slavnostními řečníky byl i plzeňský rabín. Na závěr zazněla německá vojenská píseň Ich hatt einen Kameraden.

Téměř každoročně se na Dušičky 2.listopadu konaly u pomníku pobožnosti, spojené s uctěním památky padlých. Zbourán byl v roce 1945.

Nyní stojí socha bojovníka z pomníku bez hlavy v rajském dvoře minoritského kláštera. Ještě jako zajímavost uvádím, že stejný bojovník má sochu na Přimdě.

Čerpáno z knihy Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města. Vydala Nadace Jakoubka ze Stříbra v roce 2000 u příležitosti městské slavnosti.

Sepsala kronikářka města Jindřiška Netrvalová