DNES JE BARBORKY, MÁTE VĚTVIČKU?

4 prosince, 2017|Posted in: PRO ŽENY

Také trháte větvičky do vázy podle starého zvyku a čekáte jestli Vám do Vánoc rozkvetou?
Včera jsem poslouchala pořad, kde se paní ptala, zda-li si je může dát do vázy, když nemá dceru na vdávání ? Podle staré tradice, se totiž děvče dočkalo vdavek v příštím roce, pokud větvičky – barborky do Štědrého dne nakvetly. Ale vězte, že i tam, kde dcera na vdávání nečeká, mohou větvičky zdobit byt a pokud Vám do Štědrého dne nakvetou, budete mít v příštím roce, alespoň štěstíčko.
Proč se větvičky trhají ? Barborky se trhají na památku čestné panny, jejíž krev byla ve staré pověře prolita.
Svatá Barbora z Nikomédie, dnešního Turecka patří k tzv. Čtrnácti mučedníkům, kteří jsou voláni ve zvláště těžkých chvílích. Sama těch těžkých chvil za svého života prožila hodně. Narodila se jako dcera bohatého kupce. Otec byl zapřísáhlým nepřítelem křesťanství a tak aby dcera nepodlehla křesťanské víře zavřel ji do věže. Bohužel jeden sloužící ji na víru obrátil a když otec našel v pokoji Barbory kříž, byla mučena před soudem a nakonec jí otec setnul hlavu. Hned po setnutí hlavy své dcery byl Diokuros otec Barbory zabit bleskem.
Svatá Barbora je patronem horníků a dělostřelců, architektů a spousty dalších řemesel.
Jak na větvičky ? Podle pověry se barborky mají trhat ze stromu víc než deset let starého. S prvním ranním slunečním paprskem by měla být utržena a do vázy vložena. Pokud do Štědrého dne vykvete, vdavky se dají v příštím roce čekat. No a které dívce vykvete později, měla by si za šněrovačku kvítek vložit, aby chlapce na nějž myslí, kvítek přivábil a vdavky ať či tak by být měly.
Prakticky se na barborky lze vypravit v kteroukoli dobu. Větvičku uřízněte tak, aby řezná plocha byla co nejdelší, aby větvička mohla přijímat hodně vody. Pak dejte vázu na den na chladné místo, aby se přizpůsobily větvičky změně teploty. Do tří neděl by měly nakvést.
Pro toho kdo zapomněl, tak stačí nařezat větve zlatice, ta potřebuje ke kvetení kratší dobu.
Kdysi představovala svatou Barboru – žena oděná do bílého prostěradla a šátku, obličej měla pomoučený moukou a chodila po vsi s košíčkem dobrot, které rozdávala dětem. Ale to už je hodně dávno.
Zastavte se v uspěchaném světě a dejte si do vázy větvičky třešní.

Krásný adventní čas přeje

Hana Štolová

detail-1633198_960_720