CHOVATELÉ MĚLI VÝROČNÍ SCHŮZI, VOLILI NOVÝ VÝBOR!

20 února, 2018|Posted in: Obecné

Stříbrští chovatelé volili nový výbor.

V sobotu se uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu chovatelů, Základní organizace Stříbro. V úvodu jednání přednesl svůj příspěvek předseda ZO př. Antonín Stehlík, který zhodnotil činnost Stříbrských v uplynulém roce. Kromě tradičních výstav v září a v listopadu ve Stříbře jsme se účastnili i výstav v Tachově, Bezdružicích, v Kladrubech, Nečtinech nebo v Lysé nad Labem. Zastoupení jsme měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Chodově, kde př. Lenka Zahnová získala za své králíky novozélandské bílé pohár předsedy ÚVV ČSCH za nejlepší kolekci králíků, př. Antonín Stehlík za durynské přivezl čestnou cenu. Kolekci zvířat jsme připravili i na 7. krajskou jihomoravskou výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva, I. MORAVIA BRNO, kde naši členové také úspěšně reprezentovali svoje chovy. V říjnu jsme se zúčastnili oslav 25 let od podpisu partnerské smlouvy mezi městy Vohenstrauss a Stříbro a v prosinci jsme navštívili výstavu chovatelů ve Vohenstraussu. Pokračujeme v údržbě chovatelského areálu a v obnově výstavního fundusu. Bohužel se nám nedaří zvýšit členskou základnu, i když se snažíme zejména v době konání výstav přilákat do chovatelství právě děti. To bude naším hlavním úkolem pro další období.

Následovala zpráva Zdeňky Kantové o složení členské základny a schůzovní činnosti. Slovo pak dostali zástupci všech odborností: za králíky a mladé chovatele přednesla svůj příspěvek Jana Kantová. Bohužel, oba dva předsedové odborností holubi a drůbež se nemohli jednání schůze účastnit z důvodu nemoci, a tak holubářskou zprávu př. Stanislava Rumplíka  přečetl př. Jakub Šedivý a činnost drůbežářů shrnula za nepřítomného př. Jiřího Kupce, př. Marcela Kupcová. Chovatelé okrasného ptactva sice mají jen jednu výstavu v listopadu, ale aktivně se podílejí na činnosti celého spolku. Kromě toho dosáhli se svými opeřenci velmi pěkného umístění na krajské výstavě ve Staňkově, konstatoval za ptáčkaře př. Jiří Švehla.

Dle programu jednání pak přítomní vyslechli zprávu pokladní přednesenou př. Marcelou Kupcovou a zprávu kontrolní a revizní komise předloženou př. Radkem Dostálem.

Po krátké přestávce na oběd měli chovatelé před sebou jistě nejdůležitější část jednání. Protože skončilo pětileté funkční období výboru základní organizace, následovala volba nového výboru. Přítomní se tak jednomyslně usnesli, že výbor bude pracovat pro nadcházející období ve stejném složení.

Chovatelé tak mohli v jednání pokračovat dalším bodem, kterým byl návrh rozpočtu na rok 2018 a plán činnosti. Oba dva tyto body směřovaly k nejdůležitějším akcím. Kromě listopadové výstavy okrasného ptactva bude nejvýznamnější akcí v roce 2018 oslava 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HOLUBÁŘSKÉHO SPOLKU VE STŘÍBŘE. Právě v roce 1948 byl dne 19.8.1948 zaslán referentem Zemského národního výboru v Praze panu Václavu Zárubovi, úředníkovi ve Stříbře Výměr číslo I/6-2192-2-1948k vědomosti utvoření Holubářského spolku pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře. V květnu – 10.5.1949 byl zaslán Okresním velitelstvím národní bezpečnosti, Okresním úřadem v Tachově pod č.j. 267-24.III-49 Výměr o zřízení spolku s názvem „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva se sídlem ve Stříbře“.

25. Jubilejní bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže se uskuteční 8.9.2018 v rámci EHD ve Stříbře.

Následovala diskuse k projednávaným bodům a závěrečné slovo předsedy, který popřál všem hlavně pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů v nové sezoně.

Nejbližší chovatelskou akcí je březnový chovatelský trh, který se uskuteční v sobotu 3.3.2018 od 8 hodin na chovatelně, zde můžete nabídnout k prodeji své přebytky nebo jen posedět na klubovně s přáteli.