STARÝ ZÁMEK V ČESKÉM LESE

29 července, 2018|Posted in: Obecné, Ostatní, Příroda

Jedním ze zajímavých míst v Českém lese je Starý zámek, nebo také Waldheimský zámek, jehož ruiny leží kousek od Zadního Zahájí, asi čtyři kilometry od obce Stará Knížecí Huť na Tachovsku.

Zaniklá obec Zahájí (Waldheim) ležela přímo na hranici s Německem. Waldheimské panství bylo poměrně zajímavé a uživily se zde řady obyvatel.
Kromě starého i nového zámku zde měli obyvatelé také prosperující sklárnu, vlastní pivovar a také hospodu. Říká se, a v některých pramenech je to i uváděno, že státní hranice právě procházela hospodou, a to prý přímo mezi krčmou a výčepem. Bohužel, obec byla po válce vysídlena a postupně v padesátých 20. století srovnána se zemí.
Na co však ale jistě byli tamní lidé pyšní, je fakt, že právě na místní celnici se narodil v roce 1829 významný český vlastenec, výtvarník, herec a režisér František Karel Kolár, vynikající osobnost, kterou pravidelně hostila prkna, co znamenají svět. Pan Kolár byl považován za jednoho z nejnadanějších herců.

K troskám zámku, ze kterého zbylo zejména krásné sklepení se sloupem dojdete krásnou procházkou Českým lesem po žluté značce od rozcestí u Zadního Zahájí. Místo je v lese nad pastvinami a z oken, která tam kdysi jistě byla, musel být krásný pohled do údolí u česko-německé hranice.

Informační tabule, kde kde je výňatek z Waldheimské obecní kroniky uvádí, že se kníže Lobkowitz v roce 1807stáhl ze Störnsteinu a tento pruh země vrátil Bavorsku a opustil statek Waldheim. Tento statek v roce 1811 pak zakoupil baron Koc z Dobrše, který jej o tři roky později přenechal baronu Malovcovi z Malovic. Pán z Malovic nechal posléze kolem roku 1830 postavit v zámecké zahradě rodinnou hrobku s kaplí, v níž byly slouženy zádušní mše pro rodinné příslušníky. V roce 1902 byl do této hrobky uložen poslední syn. V předjaří roku 1919 obsadili tuto oblast hraničící s Bavorskem českoslovenští vojáci. V té době také otevřeli hrobku neznámí pachatelé, od té doby zůstala neuzavřena. V roce 1942 byl tělesné pozůstatky vyzvednuty a ve velké rakvi uloženy k poslednímu odpočinku na hřbitově v Jedlině (Neulosimthal). Tolik nám říká informační tabule na místě zříceniny – tento záznam pořídil Johan Weidensteiner.

A já závěrem ještě dodám jeden zajímavý odkaz na historii tohoto zámku, kde autor píše o pověsti, kde tři bratři úmyslně ve zlosti zámek zapálili: http://www.tachovsko.com/zamek-zahaji-stary-zamek-waldheim.html

 

MarS

.

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA