PAN ČECHURA VYDAL UŽ TŘINÁCTOU KNIHU

23 září, 2019|Posted in: Obecné

„Lidé mne nazývají kladrubským historikem. Ale já jsem učitel chemie a biologie“ začal křest své v pořadí již 13-té knihy pan Jiří Čechura s názvem HISTORIE NORIMBERSKÉ A ŘEZENSKĚ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH. Poté několika desítkám návštěvníků, kteří se křtu knihy zúčastnili přiznal, že tato kniha vznikala neuvěřitelných 18-19 let. Je spíše odbornějšího rázu než byly knihy předchozí.  O historii se prý dříve vůbec nezajímal,ale v roce 1971 byl jmenován vedoucím agitačního střediska v Kladrubech. A to byl tzv. okamžik zlomu. Byl totiž osloven, aby ve své funkci začal vydávat kladrubský zpravodaj. V té době byl navíc i ředitel školy, a tak vlastně dostal celou věc příkazem. Nechtěl, aby vznikající zpravodaj byl jen nudným oznamováním událostí, aby prostě nebyl strohý, ale přál si, aby se Kladrubákům líbil. A tak začal postupně přidávat články z historie vsi, které čerpal z různých knih. Obratem zjistil, že o tento typ informací mají zdejší obyvatelé opravdový zájem, a tak se stal nakonec i „historikem“.

Kniha, kterou je už nyní možno si zapůjčit v kladrubské knihovně, byla pokřtěna symbolicky vodou z Úhlavky neb právě ta protéká jak Kladrubami , tak i místy, o kterých se v knize píše. Křtil nejen pan Čechura, ale i starostka města Kladruby, jež na vydání knihy finančně přispělo, dlouholetý přítel pana Čechury pan František Trhlík a pracovník muzea Jiří Šmahel.

Na závěr pan Čechura zdůraznil, že jeho opravdové díky patří celé rodině, zejména synovi Martinovi, který mu s knihou zejména po grafické stránce hodně pomohl a synovi Zdeňkovi, který přidal fotky.  Nezapomněl ale ani vyjmenovat všechny ty, jež mu byli inspirací, poradci a oporou.

Kniha je k zakoupení k Regionálním muzeu Kladrubska.

Monika Šavlová
.
.