HORNÍCI SE PODÍVALI DO PŘÍBRAMI

Září 22, 2019|Posted in: Články

Česko-německá konference ve dnech 16. a 17. září 2019 v Příbrami

Konferenci pořádala obecně prospěšná společnost Retour s Hornickým muzeem Příbram a Oberharzer Berkwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld. Konference se zúčastnili zástupci hornických muzeí, hornických skanzenů a hornických spolků z obou zemí. Hosty konference byl starosta města Příbrami, ředitel Diamo s.p. o.z. SUL v Příbrami a zástupce krajského úřadu. Konferenci finančně podpořil krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti. První den konference byl věnován péči o hornické památky, kdy vystoupili zástupci Hornického muzea v Příbrami, zástupci hornického muzea v Clausthalu a hornického muzea Rammelsberg v Goslaru, poté mimo program byl požádán o příspěvek zástupce hornického skanzenu ve Stříbře, následovalo hornické muzeum Mayrau v Kladně. Odpoledne byla pro účastníky připravena exkurze do prostor hornického muzea na dole Anna a dole Vojtěch. Druhý den byl připraven příspěvek hornického muzea v Altenbergu a poté opět následovala prohlídka do dalších prostor hornického muzea. Po obědě byly shrnuty závěry konference a diskuze k příspěvkům. Můžeme konstatovat, že konference určitě přispěla k užitečným budoucím kontaktům a výměně zkušeností při udržování hornických památek v obou zemích.

K.Neuberger, Stříbro

.