Bezpečnostní dobrovolníci informují

23 března, 2022|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji očima Bezpečnostních dobrovolníků

Dny dobrovolnictví probíhali 18. a 19. března v prostorách bývalé vozovny městských dopravních podniků v Plzni (DEPO 2015).

Široká veřejnost se na výstavišti mohla s dobrovolnictvím dokonale seznámit. Živá knihovna nabízela osobní příběhy, výstava dobrovolnictví nabídla očím návštěvníků pestrou paletu poskytovaných sociálních služeb za přímé účasti dobrovolníků. Na tržišti dobrovolnictví se současně potkávali dobrovolníci, koordinátoři, vysílající i přijímající organizace, zástupci samospráv, jejich partneři i ti, kteří prozatím netušili, co pojem „dobro-volně“ v praxi naplňuje.

Celý pátek i sobotu trávil tým Bezpečnostních dobrovolníků města Stříbra(Vratislav Maňák, Nikola Benešová, Barbora Václavíková, Ondřej Čech, Jana Miltová a Petr Milt) ve stánku na „tržišti dobrovolnictví“. K účasti na této akci byli přizvání studenti SOŠ Stříbro Barbora Václavíková a Ondra Čech, kteří projevili zájem o dobrovolnictví v našem regionu. Po oba dny získávali zkušenosti a byl to pro ně dobrý způsob jak nahlédnout pod pokličku dobrovolnictví a samosprávných činností. Věříme, že si ze setkání s námi odnesli nejen krásné vzpomínky, ale i spoustu námětů k osobnímu růstu.

Velice si vážíme, že Hejtman Plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták, se svým náměstkem pro oblast sociálních věcí panem Martinem Záhořem našli společný čas a zavítali na pár slov do našeho stánku.

Potkali jsme mnoho skvělých lidí, reprezentující dílčí organizace jako srdce i páteř jejich aktivit. Navázali jsme nová přátelství.

Naší ankety na téma „Pocit bezpečí“ se zúčastnilo mnoho návštěvníků. Paní Vlasta Faiferlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje TOTEM, zs., které Dny dobrovolnictví v PK v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR organizovalo, provedla los 4 výherců, kteří se zúčastnili ankety. Šťastní výherci budou odměněni praktickým dárkem.

Doufáme, že jsme důstojně reprezentovali nejen naše krásné a historické město Stříbro, ale zejména jeho občany a přinesli inspiraci pro ostatní. Jsme jedinečný dobrovolnický projekt na území Plzeňského kraje. Bezpečnostní dobrovolníci mají za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů a hostů města Stříbra. Dlouhodobou snahou při dobrovolné činnosti je směřovat dovnitř komunity občanů a hostů města Stříbra. K tomuto s podporou samosprávy jsou směřovány i doprovodné aktivity pro rodiny s dětmi i seniory.

Děkujeme všem, kteří nás podporují. Velké poděkování patří panu starostovi Martinu Zahořovi a celému vedení města Stříbra.

Stříbro je městem našeho srdce a my jsme v srdci dobráci.

S pozdravem dobro-volný tým města Stříbra

Jana Miltová a Vratislav Maňák (koordinátoři bezpečnostních dobrovolníků)

.