Naši záchranáři z Černošína jsou na cestě zpět z Ukrajiny

10 března, 2022|Posted in: Články, Obecné

(8.3.) Záchranná služba Royal Rangers působící na Tachovsku a Chebsku vypravila zvláštní humanitární konvoj, který vyrazil na Ukrajinu vyzvednout nemocné a handicapované osoby. O tuto pomoc poprosili přímo rodinní účastníci postižených za pomoci místní humanitární organizace Emaus – Oselya. Jde o lidi z nebezpečných oblastí, pro které je navíc evakuace velmi ztížená kvůli jejich onemocněním.

(10.3.) Tuto zprávu jste si mohli přečíst před 48 hodinami a nyní už přináším tu nejdůležitější – náš tým Royal Ranger se vrací! Sice později, než bylo plánováno, protože se vyskytly komplikace v podobě zákazu nočního vycházení, proto naši  záchranáři z Tachovska museli čekat do rány a využili azylu u slovenských záchranářů a hasičů, za což jim moc děkují. Ráno už pak pokračovalo předání osob. „Podařilo se nám všechny pacienty dostat přes hranici, jsou už odbaveni a pouze jednoho chlapce s psychiatrickým onemocněním nepustila ukrajinská armáda a chtěla jej odvézt do služby. Ještě o tom komunikujeme a vypadá to, že hocha nabereme a odvezeme. Na UA území probíhají velmi intenzivně opevňovací práce ve velmi velkém rozsahu. Tuny ocelových ježků z kolejnic a traverz, opevněné strategické a velitelské budovy, pokácené stromy kvůli bezpečnost. Jsem velmi vděčný za to, že jsme zde potkali úžasné české policisty, slovenské vojáky, celníky, policisty, záchranáře, hasiče a dobrovolníky a Ukrajinské celníky a vojáky. S nimiž probíhala skvělá spolupráce a dělali maximum pro to aby, i přes těžkou situaci a obrovský stres nám umožnili, za daných podmínek, co nejsnazší průchod. Tímto bych jim všem chtěl vřele poděkovat,“ uvedl Tomáš Rusňák.

(11.3.)  Krátký postřeh z dnešního rána. Nad ránem jsem se divil, proč je nám taková zima, když jsme vytopené sanitce. Na hraničním přechodu Ubla bylo minus dvanáct stupňů. Kolem desítky uprchlíků přespávajících v autech. Valná většina uprchlíků přechází pěšky, nesouce základní potřeby pro sebe a své děti. Všude se snaží pomáhat slovenští a čeští policisté, vojáci hasiči se snaží pěší transportovat do prostoru, kde budou mít alespoň základní tepelný komfort aby v noci nezmrzli. Ochranu před chladem vytváří vyhřáté stany Červeného kříže. Ráno, než vyrážíme, jdeme rychle pro čaj ke stanu charity. Dobrovolníci z charity dělají co mohou aby rozdali čaj desítkám čekajících polozmrzlých uprchlíků, kteří přečkávali noc v autech. Jeden z nich se pokouší nalít do samovaru vodu z PET láhve, která v noci zmrzla.

Dobrá zpráva. Podařilo se zajistit předání malé pacientky na urgentní příjem v Motole k vyšetření a následné péči. Předpokládaný příjezd do Prahy kolem 13-14 hodiny. (Tomáš)

.

Vypadá to že naše cesta nemá konce. V Prešově se chceme otočit, když zastavujeme abychom urovnali a domluvili postup, tak jeden z převážených uprchlíků zkolabuje. Není to nikdo z handicapovaných, ale je to matka několika dětí. V RZ vyvíjíme veškerou aktivitu potřebnou ke zvládnutí krize a s podporou našeho lékaře na telefonu se stav daří zvládnout. Žena je stabilizovaná a pokračuje v přepravě. Sanitka se vrací zpět na Ukrajinskou hranici pro vážně zraněné dvanáctileté děvče, od jejíchž rodičů jsme byli požádáni, za bychom ji dokázali převézt k jejich rodině do Prahy do nemocnice.

.
Transportujeme těžce zraněné dvanáctileté děvče do bezpečí. Po nočním převzetí děvčátka od Ukrajinských zdravotníků jsme se přesunuli na Czech point slovenských záchranářů, které jsme požádali aby se nám o děvče na čtyři hodiny medicínsky postarali. Důvodem, proč jsme nemohli pokračovat hned dál bylo naprosté vyčerpání všech členů posádky. Nyní máme děvče zase u sebe a probíhá transport do České republiky, pravděpodobně do některé z fakultních nemocnic. Velitel
PS první část konvoje se nyní nachází u Humpolce

.
Ulianka je předána zdravotníkům v Motole a šťastně spolu s maminkou a bráškou se šťastně shledali se širší rodinou.

.

Teď je potřeba připravit zázemí u nás, proto se obracíme s prosbou o pomoc na veřejnost!
Jak tedy můžete pomoci?
Zde máme přehled:
* Pomoc finančně na účet  249571618/0300 – dodejte VS 32022 – přiřazení pomoci – do poznámky pak jméno, příjmení, adresa
( z těchto peněz bude financována doprava potřebných osob a náklady na první dny v naší zemi)
* Pomoc materiální  –  lůžkoviny, matrace, hygienické potřeby, ručníky, utěrky, kapesníky, trvanlivé potraviny, jednorázové rukavice, zdravotnický materiál, vlhčené utěrky, poskytnutí prostoru k přechodnému pobývání.
Sběrná místa:
Středisko Víteček – Černošín
Obecní úřad Tři Sekery – p. Dagmar Strnadová
Dům U Haranta v Bezdružicích – p. Jan Florián
* uvítáme i pomocníky pro osobní pomoc, vaření, péči i doprovod

.

MarSi

.

.