Křest knihy a výročí Bratrstva sv. Barbory

9 října, 2022|Posted in: Články, Stříbro

V sobotním odpoledni 8. října se v Městském muzeu ve Stříbře sešli horničtí kamarádi z celých Čech, Polska a Slovenska ke křtu další publikace stříbrského patriota Karla Neubergera, v pořadí již patnácté a k oslavě výročí 15 let Bratrstva sv. Barbory ve Stříbře. Za hosty byl přítomen místostarosta K.Lukeš, za Český báňský úřad zástupce předsedy R.Mžyk, za DIAMO s.p. o.z. SUL ředitel Z. Skála, za slovenské kamarády předseda sdružení ZBSC E.Sombythy, za Polsko M.Prystasz, dále spolky z Nového Sedla, Mostu, Rudolfova, Příbrami, Banské Štiavnice, Tlučné, Zbůchu, Bohutína, Chomutova, Ostravy a Stonavy a samozřejmě členové Bratrstva sv. Barbory. Večer byl rozdělen na dvě části. Nejdříve proběhl křest knihy. Knihu křtili horničtí semestři, kteří psali autorovi doslov do knihy R.Černý, Z.Jakš, J.Kovář a K.Lukeš za naše město. Již dlouhá léta je u nás krásným zvykem všem přítomným darovat jeden výtisk publikace.  Druhá část odpoledne se odvíjela v duchu připomenutí 15 let od neoficiálního založení spolku. Od letošního roku je Bratrstvo již oficiálním spolkem, který se hlavně zúčastňuje všech hornických akcí pořádaných u nás a na Slovensku. Spolek ocenil několik hornických kamarádů. Členům spolku bylo vyjádřeno dík rovněž oceněním několika našich členů a to především od předsedy OBÚ v Plzni Záslužným listem sv. Barbory pánům J. Vojtovi a Z. Navrátilovi za udržování hornických tradic. Panu Z. Navrátilovi byla předána Zlatá medaile od spolku Severočeských havířů, ředitel DIAMO s.p. o.z. SUL v Příbrami Z. Skála předal pamětní listy těmto našim členům M.Henešovi, Z.Navrátilovi, Jiřímu Miltovi, J.Špačkovi a Vl. Kaňkovi. Spolek Řimbaba předal svoji stříbrnou medaili J. Špačkovi. Nakonec asi to nejlepší, V. Nejedlý obdržel medaili sv. Barbory od ZBSC Slovenska a Bratrstvo sv. Barbory obdrželo Zlatou pamětní medaili od předsedy Českého báňského úřadu. Celé odpoledne a večer proběhl v přátelské atmosféře, byla možnost si sdělit spoustu zážitků z doby nedávné a současné. Nemohlo chybět řádné občerstvení a přípitek s lahví dobrého vinného moku z moravského vinařství sv. Barbory. Poděkovat musíme za přístřeší řediteli Městského muzea Z. Navrátilovi a za pohoštění rodině Klepsů. Myslím, že se akce vydařila a hosté se rozjížděli do svých domovů plni nových zážitků. Ještě letos nekončíme, čeká nás ještě pár příležitostí se potkat v Praze, ale i doma ve Stříbře.

.