Polský Rybnik vítal české horníky

7 listopadu, 2022|Posted in: Články, Obecné, Ostatní

O tomto víkendu nohy našeho předsedy Karla Neubergera spolu s M. Haklem z hornického spolku Praha zamířili do polského Rybniku, kde se na pozvání zúčastnili již 47. Spotkanie gwarkow.

„V pátečním podvečer jsme dorazili do Ostravy, cesta velmi nepříjemná pršelo a byla velká mlha. Večer jsme si poseděli v kamarády z Nadace Landek a ze Slovenska. V sobotním ránu jsme si prohlédli důl Landek a poté již vyrazili do polského Rybniku. Úvodní přátelské setkání bylo hned u našeho kamaráda Marka. Samozřejmě se nám pochlubil svojí sbírkou hornických artefaktů,“ říká Karel Neuberger.

Poté následoval přejezd do Muzea tradic jámy Debiňsko. „Můžeme jen tiše závidět, co se kolegům podařilo zachránit z jejich více než stoleté historie (soubor hornických praporů od roku 1898 je určitě velmi ojedinělou zachovalou sbírkou. Celé muzeum obsahuje velké množství fotografií, soch a sošek, knih, medailí, hornických strojů a nástrojů potřebných ke kopání či posléze rubání uhlí. Na výstavbu přispěla velkou měrou Evropská unie a město Rybnik. V průběhu prohlídky nás přišel pozdravit starosta města Rybniku.,“ dodal Neuberger.

Po prohlídce následoval delší přesun nazpět do místa konání 47. setkání horníků SITG. Setkání se konalo v rekonstruované budově staré kompresorovny a kotelny nově vybudovaného hornického muzea v Rybniku. Zahájení bylo zahájeno nástupem předsednictva setkání. Celý program doprovázel zpěv hornických karmín. Večer byl rozdělen do dvou částí. První částí programu bylo odměňování zasloužilých pracovníků v hornictví medailemi, dekrety a kahany. Poslední tečkou bylo předávání hornických mečů, což je nejvyšší vyznamenání 3 gwarkům a nakonec předávání hornických kordíků, což je vyznamenání o stupeň nižší. Zde byli vyznamenáni 2 horníci, z nichž jeden byl Karel Neuberger ze Stříbra. Slovenští kamarádi vyznamenali Marka Przystazse medailí sv. Barbory. J. Gavlas z Nadace Landek pozval všechny přítomné v příštím roce na 27. setkání českých hornických měst a obcí v Ostravě. „A byla oslava, všem nám přistálo na stole „pořádné kolínko“, až se nedalo sníst. Dalším bodem programu již bylo zápolení dvou tablic ve zpěvu a hrách o to, kdo je lepší. Vše skončilo remízou. Rozcházeli jsme se plni dojmů a nových hornických kamarádů. Tak zase za rok na shledanou. Příštím naším hornickým setkáním bude zanedlouho Praha a hornický průvod Prahou,“ dokončil vyprávění s hornickým pozdravem Zdař Bůh, Karel Neuberger.

.

Leave a Reply