Setkání žáků partnerských škol

28 dubna, 2023|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

ZŠ Revoluční hostila partnerské školy z programu Erasmus+

V týdnu od 17.-21.4.2023 se uskutečnilo v ZŠ Stříbro Revoluční projektové setkání žáků partnerských škol zapojených do programu Erasmus+. Tématem projektového týdne byla „Voda jako zdroj energie“.

Po příjezdu byli zahraniční hosté seznámeni s programem při společné prezentaci.

V úterý nás čekala návštěva technické památky z konce 19. stol. vodního hamru v Dobřívi. Pan průvodce nám názorně ukázal kovářskou práci pod nahazovacími buchary, prohlédli jsme si i důmyslně konstruovanou stojanovou vrtačku, dřevěný kazetový měch pro vyhřívací pec, čtyři vodní kola, která vše uvádí do pohybu a vantroky (dřevěná koryta na vodu, která slouží jako přívod vody pro vodní kolo).

Prošli jsme se kolem rybníka, ze kterého přitéká voda na vantroky. Naučná stezka nás přivedla až ke Švédskému mostu ze 17.stol. přes Padrťský potok, který spojoval v obci horní a dolní hamr. Historii mostu nám odvyprávěla paní průvodkyně, která nás provedla i pamětní síní herce Jiřího Mošny ve staré roubené hospodě.

Do Plzeňské Techmanie jsme zavítali ve středu. Prohlédli jsme si expozici „Obnovitelné zdroje“ zde jsme se seznámili s jednotlivými skupinami energetických zdrojů. V expozici „Vodní svět“ jsme mohli zjistit, jak v přírodě funguje koloběh vody, nebo si roztočit vodní kolo.

Odpoledne nás čekalo zábavné odpoledne, při kterém se účastníci projektového setkání naučili country tanec „Zuzana“, zastříleli si s lukem, zkusili se trefit míčem do koše nebo si vyzkoušeli nový olympijský sport curling. Naši hosté si také prohlédli novou naučnou stezku umístěnou na školní zahradě.

Čtvrtek jsme zahájili virtuální prohlídkou z vodní elektrárny Hučák z Hradce Králové. Podívali jsme se do vodních elektráren Dlouhé stráně, Orlík, Dalešice, Slapy. Dozvěděli jsme se, že přečerpávající a akumulační elektrárny pracují v takzvaném špičkovém režimu. Nahlédli jsme i do turbíny vodní elektrárny.

Po skončení virtuální prohlídky jsme se společně s žáky druhého stupně rozešli do čtyř dílen. Vyráběli jsme z papírových krabic vodní i větrné mlýny, zvířátka ze dřeva a sledovali pokus s vodou.

Na závěr workshopu nechyběla prezentace výrobků a společné foto.

Po skončení dílen jsme se společně vyfotili v tričkách s logem Erasmus+.

Po obědě jsme odjeli do Tuněchodského mlýna. Majitel mlýna nám vyprávěl o historii mlýna, ukázel nám násypky, ze kterých padalo obilí do mlýnských kamenů. Venku jsme si prohlédli náhon, kterým přitékala voda na vodní kolo.

Společný týden, nám rychle utekl už se těšíme na květnové setkání v německém Leiwen.

Jana Šmídová koordinátorka projektu Erasmus+

.