Za horníky na Slovensku

1 června, 2023|Posted in: Články, Obecné

Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra ve dnech 20. – 28. května navštívili naše hornické kamarády na sousedním Slovensku. V sobotních ranních hodinách jsme vyrazili směr Tišnov a v nedaleké obci navštívili svého kamaráda J.B., kde jsme mu odlehčili z jeho zásob minerálů. Další zastávka byla na brněnském výstavišti, kde se konala mineralogická burza. Změnilo se počasí a bylo neskutečné parno, v tomto počasí jsme poté absolvovali cestu až do středoslovenské Hodruše, kde nás očekával předseda Banskoštiavnickohodrušského banického spolku R. Kana. V nedělním ránu jsme pospíchali do zlatonosné Kremnice, kde nás očekával předseda kremnického banického spolku D. Roob. Následovala exkurze do starých báňských děl (komora 250 x 30 x 50 m) něco neskutečného a jiné. Po skončení prohlídky nám ukázal vrtná jádra z několika vrtů, které zastihly bohaté zlatonosné polohy s obsahem zlata až 1000 g na vytěženou tunu rudy. Z Kremnice jsme po cestě zastavili v Banské Belé v křemencovém drobném lomu a získali do svých sbírk několik vzorečků. Poté jsme se již blížili k Banské Štiavnici, kde jsme navštívili předsedu ZBSC E. Sombatyho a předali mu dary k jeho blížícímu se životnímu jubileu. V podvečer jsme již opět debatovali na bani Starovšechsvatých, probrali naši spolkovou tématiku, promítli nějaké filmy z mistrovství v rýžování zlata či různých mineralogických expedic po celém světě v letech 2005 – 2022. V pondělním ránu se loučíme s naším hostitelem a vyrážíme směr lom Viglaš. Co se nám zde podařilo najít, předčilo naše všechny představy. Následoval bývalý lom v Ružiné s aragonity. Opět počasí nám přeje a razíme přes lučenec až na východ Slovenska do Zamutova, kde hodlali složit na dva dny naše „staré kosti“. V úterním ránu přejezd do Prešova a do sousedního lomu. Měli jsme možnost se podívat na odstřel 35 000 m3 zeminy. Opět jsme s nalezenými vzorečky byli velmi spokojeni. Po obědě jsme vyrazili na opálové baně do  Dubníku se štolou Jozef. Rovněž jsme stihli navštívit obec Opina, kde je na zámečku u pana faráře, mineralogická sbírka místních minerálů. Středa znamená odjezd do lomu Vechec. Co jsme tam našli? Krásné tabulkovité tridamity, kalcity a další. Počasí se sice pokazilo, ale brzo se na nás zase usmálo. Přesunuli jsme se do další lomu Slanec, kde na nás čekali krásné chalcedony, kalcity a další. Nocleh byl zajištěn v obci Betliar u Rožňavy. Večer jsme se sešli se členy gemerského baninckého spolku „Bratrstvo“ v Rožnavě. 4tvrteční ráno po vydatné snídani pro nís znamená odjezd do velkolomu Včeláre. Osobně nás přijal ředitel společnosti ing. Rusko. Poté nás jeho THP převezli do lomu, aby uspokojili naše mineralogické touhy. Čekala nás 5. Etáž lomu, která má prý délku 1,5 km. Zajímavostí tohoto lomu je, že horní etáž jsou již hranice sousedního Maďarska. Opět co jsme si odnesli – kalcity, aragonity, křemencové koule a jiné. Naší zdejším průvodcem byl kamarád N.Werner. Odtud naše cesta vedla do obce Čučma a setkání s místním starostou. Prohlédli jsme si štoly, středověký gábel z obrazu Maternice a menší hornické muzeum na obecním úřadě. Ve velmi dusném počasí až 28°C jsme ještě stihli navštívit banické muzeum v Rožňavě. Doporučujeme všem k prohlídce. V pátek 26.5. vyrážíme do SMZ do Jelšavy. Zde se nám věnuje celé firemní vedení společnosti (od generálního ředitele po vedoucího dolu). Vedení dolu zde zakládá nový banický spolek, takže jim do začátku přejeme vše dobré. Následuje prohlídka dolu. Fárání bylo ukončeno návštěvou skladu, kde na nás čekali místní minerály, aby byli uspokojeny naše touhy. Převzatými vzorky jsme byli nadšeni. Poté nás výrobní ředitel pozval na společenský oběd, který se nám malinko protáhl z důvodů sdělování si různých spolkových zkušeností. Nocleh jsme strávili na přehradě Mlynky. Sobota – poslední aktivní den naší návštěvy znamená návštěvu banického spolku v Dobšiné s jeho předsedou M. Neubauerem. Po oboustranné plodné diskusi nás členové vzali do bývalého lomu „Teliatko“ , kde jsme našli místní vzácné minerály. Následovala návštěva Banské Bystrice a schůzka s místními mineralogy. V sobotním odpoledni jsme se dopravili do poslední destinace našeho cestování a to do Lubietové. Zde nás přivítal starosta obce s manželkou a byli jsme pozváni na oslavu členky místního banického spolku OLIZABETHA. V nedělním brzkém ránu vyrážíme směr domov. Můžeme konstatovat, že zážitků máme mnoho, získaných či koupených minerálů taktéž. Můžeme konstatovat, že Bratrstvo sv. Barbory vzorně reprezentovalo naše královské horní město Stříbro na opačné straně bývalé republiky.

Zdař Bůh

Karel Neuberger, předseda spolku

.