DISKUTOVALI S ROMY V KINĚ

1 května, 2014|Posted in: Obecné

Debatou s občany vyvrcholil projekt nazvaný  Teorie přizpůsobivosti, v jehož rámci měli zejména mladí lidé možnost neobvyklým způsobem pracovat s vlastními předsudky. Debata, která proběhla ve středu 30. dubna v Kině Slavia, se bude týkala otázek vzájemného soužití Romů s majoritou.

Počasí přálo, a tak skupina Maťáci zahrála u poledníku a nechyběli ani tanečníci. Kdo měl zájem, mohl ochutnat romské speciality.

Studentům gymnázia ve Stříbře projekt v uplynulých měsících dal šanci setkat se a diskutovat s bývalým stoupencem neonacismu, který mládež seznámil se současnou situací v extrémistickém hnutí a jeho nebezpečím. Studenti následně prošli zážitkovým workshopem na téma soužití s Romy i jinými menšinami.

Součástí projektu byla také stejnojmenná umělecká intervence do veřejného prostoru formou plakátů z dílny stříbrského fotografa Lukáše Houdka. Ty vtipným a velmi přímočarým způsobem poukazovaly na způsob distribuce mediálně i politicky oblíbeného označení „nepřizpůsobivý“. Plakáty se kolemjdoucích ptaly, jestli jsou oni sami také nepřizpůsobiví, a doporučují navštívit webové stránky http://www.teorie-prizpusobivosti.cz/, aby se k vlastní nepřizpůsobivosti přihlásili. Na nich mají možnost si prostřednictvím aplikace vytvořit vlastní nepřizpůsobivou fotografii a doplnit, v čem jsou právě oni nepřizpůsobiví.

„Tento plakátový a internetový projekt je koncipován zejména jako platforma pro ty, kteří chtějí vyjádřit svou podporu lidem, kteří jsou častováni z rozličných stran tímto označením. Označením, které užívali už nacisté za Třetí říše. Současně se ale zamýšlí nad jeho významem, nad tím, co vlastně znamená být nepřizpůsobivý, a zda jde skutečně o negativní vlastnost,“ popisuje záměry svého projektu Houdek. „Současně dává návštěvníkům a kolemjdoucím možnost se nad touto otázkou zamyslet, zda se skutečně přizpůsobit chtějí, zda chtějí splynout s davem a stát se šedou masou,“ doplňuje.

Houdkovy fotografie ve středu vystřídaly plakáty, které vytvářel společně se studenty gymnázia ve Stříbře. Ti při uměleckých workshopech hledali momenty, ve kterých se oni sami od svého okolí odlišují, v čem jsou nepřizpůsobiví. Ukazují tak další rovinu projektu, která ukazuje, že nepřizpůsobivý je v určité situaci každý z nás.

Projekt Teorie přizpůsobivosti realizuje Otevřená společnost, o. p. s. za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Open Society Foundations ve Stříbře a v Děčíně. Více informací k projektu najdete na webových stránkách Otevřené společnosti, o. p. s. http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/nase-temata/pgf/teorie-prizpusobivosti, informace o uměleckém workshopu a kampani ve Stříbře včetně možnosti vytvořit si vlastní plakát s nápisem „nepřizpůsobivý“ najdete na http://www.teorie-prizpusobivosti.cz/.

 

 

IMG_8774 u_1 IMG_8780 u_1 IMG_8782 u_1 IMG_8785 u_1 IMG_8795 u_1 IMG_8800 u_1 IMG_8808 u_1 IMG_8810 u_1 IMG_8815 u_1 IMG_8816 u_1 IMG_8820 u_1 IMG_8823 u_1