KVĚTEN

4 května, 2014|Posted in: Obecné

Květen je krásný měsíc. Jeho název pochází od slova kvést. Slovo květen se vůbec poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly z roku 1805 jako překlad a poetismus za fleurs. Je pátým měsícem v roce a má 31 dní. Jeho druhým názvem je máj. Můžeme mu říkat tak, nebo tak,  ale jedno je naprosto jisté. Je to měsíc, ve kterém se nám po dlouhé zimě vše zjemní, zpříjemní a život je najednou při pohledu na zeleno kolem nás a květy jednodušší. Lidé pociťují touhu něco zažít, změnit a také se zamilovat – proto se mu říká měsíc zamilovaných.

Květen je měsíc, ve kterém dochází k rychlému ohřívání evropské pevniny, a to se projevuje vzestupem teplot. S postupujícím jarním oteplením ze začátku května se lámou ledy v Arktidě a mocné ledové hory, něco podobného co potopilo Titanic, plují na vlnách severního Atlantiku k jihu. Tyto kry ochlazují vodu a vzduch a u nás se toto projeví jako tzv. zmrzlíci, aneb období ledových mužů- Pankrác, Servác a Bonifác.

Z 30.dubna na 1. května se  odehrává magická noc –  pálení čarodějnic, aneb Filipojakubská noc. Je to velmi starý zvyk, který v sobě vlastně skrývá- oslavu plodnosti a vítání jara. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů, které kdysi sloužily jako ochrana před čarodějnými mocnostmi.

Co jsou to „staročeské máje“ ?

Mnozí mladí lidé už ani neví, proč po pálení čarodějnic se staví máje. Já myslím, že je dobré si staré zvyky připomínat a tím oživovat svou minulost a posilovat svou budoucnost. Májí se rozumí pěkná vybraná jedle, nebo smrk, která se oloupe a ponechá se jí pouze zelený vršek, ten se dozdobí barevnými papíry, nebo věncem. Máje se vztyčila na návsi a bylo zvykem, že jí chlapci až do rána hlídali, aby jim ji chasa ze sousední vesnice neskácela, neboť to by byla pro hlídající velká potupa. Máj byla totiž znakem květnových dnů, jejich síly a moci a znakem síly mladých lidí a snaha ubránit jí měla svá opodstatnění. Malá máj patří k lidovým zvykům, kdy chlapec přinesl březový stromek do vesnice a postavil jej své vyvolené před vrata. Toto znamenalo veřejnou poctu a vyznání se zároveň.

1.máj – Svátek práce, má mnoho z nás spojeno s oslavami. Avšak málokdo ví, že vznik tohoto svátku sahá hluboko do historie. Tento dělnický svátek zavedla v roce 1889 tzv. II Internacionála na památku vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu, která se uskutečnila 1.5.1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově. V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější. Organizovaly se masové průvody, které procházely městem a tribunami s místními představiteli moci. Účast byla povinná a všichni nadřízení měli za úkol kontrolovat, kdo do průvodu přišel. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy a jiné zájmové organizace.

4. května 1945 vydal generál Patton rozkaz zahájit útok na západní Čechy. Následně se 2. a 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division vydaly směrem na Plzeň.

6. květen 1945 měl přijít okamžik, na který všichni Plzeňané čekali. Brzy ráno se městem nesl zvuk podobný bouřce, byl to však zvuk blížících se amerických tanků plukovníka Nobleho. V 8 hodin 15 minut stanula americká armáda na plzeňském náměstí.

9.květen 1945 tohoto dne jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy

Krásné májové dny přeje

Hana Štollová

 

KAREL HYNEK MÁCHA

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky…