ŠKOLA BUDE MÍT VYBAVENÍ ZA TŘI MILIÓNY

20 června, 2015|Posted in: Obecné

Střední odborná škola ve Stříbře realizuje projekt Globální modernizace školy, který probíhá pod operačním programem ROP NUTS II Jihozápad. Díky projektu, podporovaném Evropskou Unií, získá škola nové moderní zařízení. „Náplní tohoto projektu je inovace, zkvalitnění a zvýšení efektivity výuky prostřednictvím interaktivních tabulí, vizualizace a ICT techniky. Díky tomu samozřejmě můžeme lépe zapojit studenty do aktivit souvisejících s probíranými tématy, motivovat studenty, a jistě tak lze dosáhnout i lepších vzdělávacích výsledků. Navíc bude škola ještě o něco hezčí, protože nové bude nejen technické vybavení, ale i nábytek. A společně s pomůckami, které v letošním školním roce škola pořídila v rámci projektu OP VK – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ, mají žáci školu vybavenou po všech stránkách“, uvedla ředitelka SOŠ ve Stříbře Jarmila Kánská.

Celkové investice operačního programu ROP NUTS II Jihozápad dosahují téměř 3. 100 000 korun. Škola za ně pořídí 6 interaktivních tabulí s dalším technickým příslušenstvím, 6 moderních pylonových tabulí do výuky, 30 notebooků pro přímé používání žáků ve výuce, 20 ks PC do ICT učeben. Dále bude novým nábytkem vybaveno 8 učeben, pořízena digestoř a zařízení do odborné učebny chemie-fyziky a v neposlední řadě pořízeny moderní posilovací stroje do školní posilovny. „Realizace tohoto projektu bude koncem června končit, takže naši studenti se od začátku nového školního roku budou už pohybovat v novém a všechny nové pomůcky a vybavení budou ve výuce využívat. Věřím, že tyto změny se budou líbit jak učitelům, tak především žákům,“ dodala ředitelka školy.

 

Dne 1.2.2015 na Střední odborné škole ve Stříbře započal projekt „Globální modernizace školy“ z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory: 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 099 635,-Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.