PLÁNŠTÍ HORNÍCI POZVALI STŘÍBRSKÉ

15 července, 2015|Posted in: Obecné

V sobotu 11.7.2015 opět po roce, ale letos s velkým výročím připravovali členové hornického spolku v Plané své oslavy. Pod vedením svého předsedy Jana Teplíka pozvali své hornické kamarády k hornické parádě a k připomenutí si prošlých 20 let od založení spolku. Spolek sdružuje hlavně členy, kteří v minulosti pracovali na západočeských uranových dolech. Vybudovali provozní budovu a zrekonstruovali Šlikovo štolu. Mimo jiné vydali CD hornických písniček, několik publikací, v letošním roce dokončili hornickou stezku kolem města a mnoho dalšího. Samozřejmostí je každoroční účast na setkání hornických měst a obcí ČR. Spolek je zakládajícím členem sdružení SHHS ČR. Od kamarádů z různých spolků z ČR a i z Německa obdrželi pamětní dary. Nesmělo chybět stužkování spolkových praporů. Hornický spolek vyznamenal pány Teplíka a Bezdičku svými medailemi za celoživotní dílo  a udržování hornických tradic. K tanci a poslechu hrála jako vždy hornická kapela Nýřaňanka. Počasí přálo, takže, jak to muselo celé dopadnout? Přece dobře. Přejeme kamarádům z Plané mnoho zdaru do dalších let.

K. Neuberger

Děkuji. 🙂

 

P7119029 P7119041 P7119067 P7119068 P7119072 P7119075 P7119081 P7119090 P7119092 P7119094 P7119102 P7119107 P7119111 P7119117 P7119129 P7119131 P7119138 P7119146 P7119153 P7119154 P7119171 P7119174