HORNÍCI V SOKOLOVĚ

Září 17, 2015|Posted in: Obecné

Na pozvání kamaráda Jardy Jiskry ze Sokolova jsme se  účastnili hornických oslav v hornickém městě Sokolově, kde součástí oslav byl po dlouhé době i hornický průvod. Kdo si dnes vzpomene, že 9. září bylo každoročně svátkem dne horníků? Od roku 1990 vzniklo mnoho nových svátků, ale Den horníků, jako jeden z mála zanikl. Proč? Hornictví jako jedno z hlavních odvětví doby minulé prošlo až do dnešních dnů ohromnou celospolečenskou krizí. Současnost přeje zemědělství, automobilovému průmyslu a jiným. Nikdo si neuvědomuje, že i tyto obory potřebují ke svému životu nerostné bohatství. V době nedávné,   ale i současné, se snaží hrstka bývalých horníků a hutníků vzkřísit povědomí a hrdost na toto těžké a namáhavé povolání. Vždyť kolik měst a městeček má ve svém znaku hornická kladívka? Kolik z těchto měst je opravdu hrdé na své dávné kořeny a historii? Proto jsme rádi, že i v Sokolově konečně dali hlavy dohromady a pokusili se od roku 2003, kdy se zde konalo setkání hornických měst a obcí ČR, opět oživit hornický průvod jako součást hornických městských slavností. Počasí nám přálo. Hornický průvod, přestože byl organizován na poslední chvíli, nebyl početný (cca 100 osob), ale byl a Sokolov ho měl možnost opět zažít.    Ze starého náměstí se šlo cca 700 m na náměstí tzv. nové, kde byla hlavní tribuna. Na setkání se sešlo sedm hornických spolků ze Stříbra, Plané, Nového Sedla. Chodova, Příbrami (spolek Prokop a Cech horníků a hutníků), Horního Slavkova, Stráže pod Ralskem a Horní Suché, důl František. Možná by vedení města mohlo tento fakt vzít v potaz a požádat po létech opět o organizaci setkání hornických měst a obcí ČR. Určitě by to stálo za úvahu, jedno z posledních měst u nás, kde se ještě těží a zároveň rekultivuje. Po průvodu následovalo stužkování prapo-rů, projevy a předání vyznamenání. Mezi vyznamenanými byl i náš člen Michal Heneš, obdržel medaili LUX EX TENEBRIS od Nadace Jiřího Agricoly. Předpokládám, že zúčast-něným se akce líbila a celkově můžeme hodnotit i díky krásnému počasí velmi dobře.

Přejeme Sokolovu mnoho zdaru do dalších hornických akcí.

Zdař Bůh

K.Neuberger

P9121152 P9121154 P9121217 P9121218 P9121272