SLAVILI 215 LET OD ZALOŽENÍ HORNÍHO ÚŘADU

10 září, 2016|Posted in: Obecné

V sobotu 3.9.2016 stříbrští horníci uspořádali oslavu připomenutí 215 let od založení Horního úřadu ve Stříbře. Horní úřad sídlil v budově dnešního hotelu Alexandr. V tehdejší době tyto instituce existovali v celém českém království 4, pro naše město to znamenalo velkou společenskou prestiž. Úředníci Horního úřadu při tehdejších dopravních spojeních a velikosti celého územního celku (celý dnešní Plzeňský kraj a polovina Jihočeského kraje) a množství provozovaných šachet to neměli zrovna jednoduché. Současně se stříbrští horníci pochlubili dalšími dvěma uniformami báňských úředníků z roku cca 1840. Pozvání přijali Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu, Bivoj Merc – předseda Obvodního báňského úřadu v Plzni, Zbyněk Skála – ředitel DIAMO sp. O.z. SUL v Příbrami, členové hornických spolků, zástupci polských hornických spolků, zástupci slovenských hornických spolků, zástupci Plzeňského kraje a představitelé našeho města.

Na úvod v krátkosti byli účastníci seznámeni s historií báňských uniforem. Na fasádě budovy hotelu Alexandr byla umístěna tabulka s připomenutím prvního hormistra ve Stříbře Antonína Alise. Poté se odehrávalo v zahradě muzea zasedání Horního soudu. Během této akce jsme poděkovali přítomným hostům za jejich trvalou podporu a s některými z nich se i rozloučili, protože již své funkce nebudou vykonávat (Přemysl Sobotka, Václav Plojhar). Především jsme poděkovali zástupcům Plzeňského kraje za finanční podporu při vzniku představených báňských uniforem a rovněž zástupcům Nadace Jakoubka ze Stříbra. Po hornické hymně „Hornický stav budiž velebený…“ a několika dalších hornických písničkách za přispění pěveckého sboru ZŠ Mánesova pod vedením paní B. Červené začalo probíhat zasedání Horního soudu v konstruktivním duchu, ve velmi příjemné atmosféře krásného sobotního odpoledne. Rovněž jsme do stavu hornického přijali tři nové čestné členy (A.Gavlasovou, K.Prystasz, P.Sobotku). Také jsme nezapomněli na své kolegy z jiných hornických spolků (D. Šrajnová a L.Kajzar ) obdrželi naši stříbrskou medaili. Václav Krob a Zbyněk Navrátil obdrželi Pamětní list od Senátu parlamentu ke svým letošním životním julieům, s tímto přáním se rovněž přidal s pamětním listem i OBÚ v Plzni. Přítomní si na památku akce odvezli domů pamětní pivní tácky, talíř a šálu hornického spolku. Na úplný závěr K.Neuberger obdržel pozornost od přátel rovněž k menšímu životnímu jubileu. Horníci v závěru nezapomněli poděkovat našemu městu za podporu. Myslím, že akce se plně vydařila. Perličkou na závěr může být jen cestovní anabáze představitele slovenských spolků, který ve snaze se vyhnout naší D1 cestoval oklikou a to neskutečných 13 hodin.

Nyní nás za týden čekají akce v Mostě a Sokolově a poté Pezinok.

Zdař Bůh

K.Neuberger, místopředseda spolku

004 005 006 007 008 012 014 017 018 019 020 022 024 030 037 042 045 047 057 059 060 063 065 069 070 080 085 087 091 092 093 094 103 104 106 108 111 119 124 129 130 132 139 148 151 155 157 158 160 161 164 167 168 170 178 179 185 198 203 204 212 215 219 227 229 252 254 262 263 264 265 cd dotovo