ŠKOLA SLAVÍ ČESKÉ NĚMECKÉ VÝROČÍ

Květen 9, 2017|Posted in: Obecné

Letošní jaro na ZŠ Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace probíhá ve znamení oslav česko – německého výročí

Letošní rok má pro česko – německou spolupráci zvláštní význam. V lednu uplynulo 20 let od podepsání česko – německé deklarace, dohody o přeshraničních vztazích mezi oběma zeměmi a jejich partnerskými školami. Na letošní jaro ovšem připadá ještě jedno výročí, týkající se obou zemí. V dubnu 1997 byly otevřeny kanceláře Koordinačních center česko – německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně / Regensburgu /. Tandem tedy oslavil také 20. narozeniny a při této příležitosti pořádají jeho koordinační centra na české i německé straně řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Jednou z nich je „Pestré kulturní jaro 2017“, umělecká akce, která je kromě Tandemu realizována i Centrem Bavaria Bohemia / CeBB / v Schönsee a která má připomenout již zmíněné dvojí dvacetileté výročí.

Projekt je vyhlášen pro partnerské české a bavorské školy a je podporován Česko – německým fondem budoucnosti. Je do něj zapojeno celkem 36 našich a bavorských škol a do června 2017 se uskuteční 34 akčních dní, během kterých stráví společně čeští a němečtí žáci několik hodin vyplněných kulturním programem, hudbou, tancem, jazykovou animací. Jako vyvrcholení programu ozdobí partnerské školy celkem 50 stromů stužkami v barvách německé a české státní vlajky. Stromy se zdobí na školním pozemku, na otevřeném prostranství, aby ve větru vlající stužky symbolicky ukázaly, že česko – německé vztahy stále žijí.

Naše škola, konkrétně třída 6. A třídní učitelky Mgr. Jany Pitrové, se zapojila do projektu s partnerskou vohenstrausskou Pfalzgraf – Friedrich Mittelschule. První setkání proběhlo 5. 4. ve Vohenstraussu. Kulturní program byl ve znamení nadcházejících velikonočních svátků a byl také vyplněn tancem a zpěvem v obou jazycích. Se závěrečným proslovem po ozdobení stromů barevnými stužkami vystoupil pan ředitel A. Raab, který velice srdečně ohodnotil průběh celé akce. Ke druhému výměnnému setkání došlo 25. 4. ve Stříbře, v prostorách ZŠ Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace. Na akci byli přítomni starosta města Stříbra Bc. Karel Lukeš, ředitelka školy Mgr. Květoslava Špilerová a pan David Blažek ředitel Městského kulturního střediska ve Stříbře.

Pan starosta i paní ředitelka zmínili kromě jiného již několik desetiletí trvající kontakty mezi městy Vohenstrauss a Stříbrem, zdůrazňovali hlavní význam oboustranných kontaktů a vzájemných setkání. K akci „Pestré kulturní jaro 2017“ připravili žáci školy kulturní program. Obě osmé, sedmá třída a skupina děvčat páté a šesté třídy nacvičily pěvecké a taneční vystoupení – tři písně v německém jazyce, jednu v jazyce mateřském a nejmladší žákyně okouzlily všechny přítomné svou velice živou, temperamentní sestavou ve stylu Street Dance.

Vyvrcholením oficiální části akce bylo ozdobení stromů na pozemku školy stužkami v barvách vlajek obou zemí. Společně strávený den jsme završili bowlingem ve smíšených česko – německých týmech.

Celá akce probíhala v přátelské atmosféře, došlo k oboustrannému sblížení žáků, což je vždy to nejpodstatnější. Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravách i zdárném průběhu setkání naší a vohenstrausské školy.

Mgr. E. Němečková ZŠ Stříbro,

Gagarinova 1039, příspěvková organizace

DSC_0803 LOG