SLAVÍ UŽ 15 LET OD ZALOŽENÍ HORNICKÉHO SPOLKU!

Listopad 1, 2017|Posted in: Obecné

Členové hornického spolku se sešli v sobotním odpoledni v Městském muzeu ve Stříbře při příležitosti 15. výročí založení hornického spolku. Pozvání přijali: místostarostové města M.Záhoř a V. Souček, Český báňský úřad M. Hakl, předseda OBU v Plzni B. Merc, ředitel DIAMO s.p. o.z. SUL v Příbrami Z. Skála, emeritní ředitel V.Plojhar a členové hornických spolků z Čech a zvláště ze Slovenska, předseda Združení banických spolků a cechů E.Somabathy, tajemník tohoto sdružení D.Vilím. Když jsme se před 15ti léty rozhodli pro založení spolku, vůbec jsme si neuvědomovali co nás čeká za práci. Uběhlo neskutečných 15 let a my tady stojíme s Vámi, s o 15 let staršími, bohatšími na životní zkušenosti. Bohužel někteří z nás již mezi námi nejsou, musím je tímto vzpomenout – Josef Liška, Zdeněk Eyer, František Rabada, Ladislav Škopek, z ostatních spolků vyjmenuji jen některé, kteří k nám měli hluboký vztah Karel Škvor, Standa Opasek, Roman Makárius, Josef Suldovský, Koloman Ivánii). Úvodem si vzali slovo předseda spolku R. Strankmüller a místopředseda K. Neuberger. Následovalo odměňování a předávání vyznamenání zasloužilým členům našeho spolku (Jiří Vojta, Jaroslav Plecháč, Jindřiška Šrámková, Václav Krob, in memorim Josefu Liškovi a dalším členům a ostatním přítomným za dlouholetou podporu (DIAMO, OBÚ, Nadace Landek a Město Stříbro). K poslechu nám zahrálo na trubky a saxofon trio Kovanda. Na památku si zástupci spolků odnesli pamětní talíř, glejt, stuhu k praporu a všichni přítomní 1 lahev ležáku uvařeného k této příležitosti. Kamarádi z Apolonie Nové Sedlo tohoto setkání využili k předání svých spolkových medailí pánům Strankmüllerovi a Neubergerovi, spolek Solles Chodov předal medaili Hornickému spolku a Nadace Jiřího Agricoly vyznamenala naši členku A. Neubergerovou. Po ukončení slavnostního aktu se přítomní odebrali do spodního patra, kde K.Neuberger Všem představil výtvor hornického spolku a to hornické pečetě a razítka. Podařilo se zrealizovat 210 kusů těchto razítek z období 17. století až dodnes. Hlavní téma jsou stříbrská těžařstva a cechy, Horní úřady Stříbro, Plzeň, Praha, Loket, Sokolov, Most, Č. Budějovice, Ostrava, Kutná Hora, Příbram a jiné. Je zde vystaveno i 15 kusů pečetí z mosazi (kopie originálů ze SOA Tachov). Velké dík patří Nadaci Landek, která svým finančním darem podpořila vznik tohoto díla, které svým tématem a jedinečností spíše patří do Hornického muzea. Program dále následoval hornickým pochodem k hornickému skanzenu za svitu loučí a světýlek přes hornickou stezku. Po posledních větách předsedy spolku byl odpálen ohňostroj. Akce doufám proběhla zdárně a kamarádi odjížděli do svých domovů plni zážitků a nových osobních setkání. V dějinách českého hornictví znamená 12. století první oficiální i neoficiální dochované písemnosti z rudných revírů českého království. Vedle starého stříbrského revíru postupně vznikají další a slavnější revíry, Jihlava, posléze Kutná Hora, či Jílové, nebo Horní Slavkov, Rudolfov, Planá, Jáchymov a Příbram a řada dalších. V místech bohatých nálezů rudních žil vznikaly hornické osady, které byly panovníky země povyšovány nejdříve na horní městečka a později na horní města. K povzbuzení dalšího hornického podnikání byly těmto městům udělovány různé výsady a zvláštní práva. Čeští králové ochotně vycházeli vstříc žádostem majitelů panství o povyšování na horní města. Panovníci potvrzovali horníkům jejich výsady a zároveň vylepšovali horním městům jejich pečeti a městské znaky. Od té doby se mnoho změnilo, místní doly již jsou jen dávnou vzpomínkou. Historii města spojenou hlavně s hornictvím udržují nadšenci. Troufám si říci, že velcí nadšenci srdcem, protože bez nich bychom zde nikdy neměli hornický skanzen ani zrekonstruovanou štolu Prokop. Všem, o kterých mluvím, tímto chci, já osobně, velmi poděkovat, protože vím co osobního času, nadšení a rodinné podpory museli obětovat. Z bývalého počtu 90 členů spolku je nás již jen 44. Musím zde zase připomenout památnou větu, a to že: „ Dějiny českého hornictví jsou vnitřně propojeny s dějinami země, tak těsně, že není možné je od sebe oddělit“.

Děkuji za pozornost.

Zdař Bůh

K.Neuberger

PICT0002 PICT0004 PICT0005 PICT0008 PICT0011 PICT0012 PICT0014 PICT0015 PICT0019 PICT0021 PICT0026 PICT0027 PICT0029 PICT0032 PICT0035 PICT0036 PICT0038 PICT0040 PICT0042 PICT0043 PICT0044 PICT0047 PICT0049 PICT0052 PICT0057 PICT0060 PICT0064 PICT0070 PICT0079 PICT0082 PICT0086