PŘI OPRAVĚ OLTÁŘE V SULISLAVI NAŠLI VZKAZ!

30 prosince, 2017|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Sulislavský kostel sv. Vavřince má už opravený boční oltář s obrazem Panny Marie. Tento oltář je dle písemností starý celých 282 let a restaurování zabralo celý půl rok. Více uvedl starosta Sulislavi Milan Strohschneider. „S opravou jsme začali v červnu a v listopadu už byl hotový. Během posledního měsíce byl usazen na své místo a před vánočními svátky jej už mohli lidé obdivovat při Vánočním koncertě. Obec zrestaurování uhradila celkovou částkou 577 tisíc korun, ale hodně nám pomohla dotace z Plzeňského kraje, která činila rovných 200 tisíc korun. Další pomoc přišla i z Ministerstva z kultury, ti nám pomohli částkou 150 tisíc korun,“ uvedl starosta.
Oltář získal zcela novou tvář. „Při restaurování byl bílý povrch nahrazen zlatým, protože ten byl právě zjištěn, jako původní barva. V oltáři byla také nalezena písemná zmínka na dřevěné destičce v latině. Kostel tak za chvíli bude opraven celý, začali jsme v roce 2009, kdy prošla rekonstrukcí celá stavba. V příštích letech nám ještě zbývá jedem boční a také hlavní oltář. Věřím, že se vše podaří,“ dodal Milan Strohschneider.

Přepis:

Anno D(omi)ni: MDCCXXXV. Die 7ma Mens(is):
Octob(ris): Ill(ustrissi)mus, ac R(everen)dissimus Dominus, Dominus
Joannes Rudolphus e Comit(ibus): de Sporck DEI, et Apos-
tolicae Sedis gratia Episcopus Adratensis, S(anctissimi). D(omini). N(ostri):
Papae Praelat(us) domesticus, Pontificij Solij Assistens,
S(anctae). M(etropolitanae). Ecclesiae Pragensis Praelat(us): Scholasticus, et Suffraga-
neus Pragens(is): Altare portatile hoc consecravit in
honorem DEI omnipotentis B(eatae): V(irginis). Mariae, omniumque
Sanctorum, Specialiter S(ancti). Amadei M(artyris). S(ancti). Coelestini M(artyris), et
S(anctae). Clementiae M(artyris). quorum Reliquias imposuit, et clausit.

Překlad:

Toto altare portatile1 posvětil dne 7. října léta Páně 1735 nejjasnější a nejdůstojnější pán, pan Jan Rudolf hrabě ze Sporcku, z milosti Boží a Apoštolského stolce biskup Adratský, domácí prelát našeho nejsvětějšího pána papeže, asistent Apoštolského stolce, prelát-scholastik metropolitní kapituly pražské a sufragán pražský ke cti všemohoucího Boha, blahoslavené Panny Marie a Všech svatých, zvláště svatých mučedníků Amadea, Celestina a Clementie, jejichž ostatky do něj vložil a uzavřel.

1/ Altare portatile, nebo jen portatile – posvěcená kamenná deska s ostatky svatých, zasazená obvykle do dřevěného lůžka, která se vkládá do oltářního stolu (mensy), aby se na něm mohla sloužit oběť mše svaté. Jde o tradici, jež pochází z raně křesťanských dob, kdy se křesťané uchylovali před pronásledováním ze strany římských úřadů do katakomb a mši sloužili na hrobech těch, kdo za víru v Krista položili svůj život – mučedníků.

Přeložil Vladimír Červenka

MarS

Foto10 IMG_9853 ol1 ol2 ol3 ol4