KONKURZ NA ŘEDITELE / ŘEDITELKU MŠ

Leden 8, 2018|Posted in: Obecné

Rada města Černošín v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního  řízení a konkurzních komisích vyhlašuje:
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace MŠ Černošín, okres Tachov, Zahradní 280, Černošín
Požadavky:
*Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.
*minimálně tříletá praxe dle §5 odstavce 1. zákona č.563/2004 Sb.
*znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení
*odborné, organizační a řídící schopnosti
*dobrý zdravotní stav
*občanská bezúhonnost
Více informací naleznete na www.cernosin.cz