VYPRÁVĚL O GALAPÁŽSKÉM ÚDOLÍ

Duben 16, 2018|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Námořník, cestovatel, spisovatel a dobrodruh žijící v současné době v Kralovicích pan Jiří Frank se ve čtvrtek 12. dubna postaral návštěvníkům kladrubského muzea o velmi zábavný, poučný a příjemný podvečer. Přijel totiž vyprávět o své návštěvě malého ráje na zemi, o Galapážském souostroví.
Pan Jiří Frank pracoval za totality cca 10 let na zámořských lodích u Československé námořní plavby. Nostalgicky si povzdechl, jaká je škoda, že po revoluci v roce 1989 byla postupně zrušena, rozprodána a celkově zlikvidována. V dobách totality mívala česká republika světoznámou flotilu o 14 lodích, kdy se polovina pronajímala zahraničním státům. Českoslovenští námořníci byli profesionálové ve světě velmi uznávaní. Bylo jich cca 350 a k tomu 65 kancelářských pracovníků, kteří byli ale tzv. suchozemci. I v této době se všichni dosud žijící scházejí 3x do roka, aby si společně zavzpomínali na svoji milovanou práci. Pan Frank opravdu neskrýval hrdost za to, že byl námořníkem.
Krom klasického školení a zapracování ale každý námořník, který projede rovníkem zažije tzv. rovníkový křest. Je to tradice, která pochází už z 15 století. Tehdy biskup Tomé Berleng vyplul na inspekční cestu k Peru. Bohužel v zimním období se v těchto místech proudy různě stáčí, a tak ač měl s sebou zkušeného kormidelníka, loď zbloudila a plula mnoho týdnů po moři. Když už docházela voda i jídlo a navíc byla loď značně poškozena po bouřích, začali se námořníci modlit a loučit se životem. Naštěstí se zrovna v tu dobu objevil na obzoru ostrov, kam se jim podařilo přistát. Biskup byl zároveň i zdatným námořníkem, takže určil, že leží v oblasti rovníku. Na ostrově bylo spousta zvířat, čisté pitné vody a také obrovských želv. Nazval je Galapágy. A přikázal námořníkům, aby se řádně nejen najedli, ale i umyli a vyprali si prádlo. Následně v rámci očisty nejen těla, ale i duše sloužil mši. Od té doby každý, kdo přepluje rovník, musí projít tzv. rovníkovým křtem.ebo se též nazývá „Berlengův křest“ .
Od 18. století se přešlo k řecko-římské mytologii a křest se koná za přítomnosti a hlavně pod vedením Neptuna. Pan Frank zavzpomínal na svůj křest i na doby, kdy v rámci Neptunovy družiny sám nové námořníky křtil. Největší legrace prý byla zejména tehdy, když křtili kolegy námořníky, kteří dosud brázdili např. jen severní moře a tudíž, když rovník dosud nepřekročili a křest nezažili. Každopádně každý křtený námořník následně dostane certifikát, který je opravdu uznávaný.
Když se poté rozvyprávěl o své návštěvě Galapág, bylo znát, že toto místo ho celoživotně poznamenalo a zůstane v jeho srdci zapsané navždy. Už sám Charles Darwin v 18. století zjistil, že živočichové a rostliny co jsou na Galapágách nelze najít už nikde jinde na zeměkouli. Nejznámější je želva sloní. Nejstarší jedinec se prý dožil 252 let a je to potvrzené, neboť se to dá poznat z krunýře. Posluchačům pak ukázal též snímky leguánů či tučňáků a dalších zvířat.
Pan Frank toho věděl o této části zeměkoule tolik, že by vydržel vyprávět dlouho do noci a vyprávěl tak moc hezky, že by ho všichni bývali tak dlouho vydrželi poslouchat. Proto je v RKM naplánována další jeho návštěva na květen, kdy by měl pro změnu ale vyprávět o pirátech. Sledujte tedy webové stránky města Kladruby či muzea, určitě tam bude včas termín uvedený. A neváhejte vzít i děti, ty určitě pirátské historky zaujmou též.

Monika Šavlová
Foto: Monika Šavlová, Jiří Frank