ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

Duben 12, 2018|Posted in: Obecné

Ten se uskuteční v pátek 13. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna od 9 do 11 hodin na všech stříbrských školách. K zápisu se dostaví děti, které ke dni 31. srpna dovrší 6 let. Dítě, které dosáhne 6. roku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, pokud je tělesně i duševně vyspělé a požádá o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/stribro-zve-k-zapisum-do-prvnich-trid-20180412.html