BENEDIKTINSKÉ DNY OBRAZEM

Červenec 16, 2018|Posted in: Obecné

Každý rok se návštěvníci oživených prohlídek v kladrubském klášteře nazvaných Benediktinské dny ocitnou v určitém časovém období.  Zde mají možnost poznat, jak kdysi zdejší mniši žili a co se zde odehrávalo za jejich působení. Letošní hra byla vložena do 13. století, kdy došlo k vysvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Co vše tomu předcházelo, jaké problémy vyvstaly a jak je řešit mohli prožívat návštěvníci na vlastní kůži. Bylo nutno vyluštit šifru a k tomu bylo právě třeba jejich pomoci a šikovnosti.

Závěrečná  scénka se odehrávala opět přímo v bazilice a po ní měli návštěvníci možnost zasednout do lavic, v nichž právě mniši kdysi sedávali, a zaposlouchat se do zvuku varhanů.
Ač na konci nevystupují všichni herci, ti, jež tam byli, jistě tlumočili svým kolegům zasloužený potlesk, který sklidili. Této akci se už roky věnuje víceméně stejná parta nadšenců a jen díky nim máme možnost užít si tyhle hezké chvíle. Poděkování jim opravdu patří.
Monika Šavlová