LHOTECKÝ RYBNÍK OPĚR V PLNÉ KRÁSE!

Červenec 13, 2018|Posted in: Obecné

Na návsi ve Lhotě u Stříbra je pod kapličkou rybník. Ten byl poslední rok vypuštěn, aby byly provedeny různé stavební úpravy a vyčištění.

Akce Revitalizace návesního rybníku ve Lhotě je právě dokončena, jak uvedl místostarosta města Stříbra Martin Záhoř. „Začali jsme v polovině loňského roku a původní dokončení mělo být do konce roku 2018. Ale povedlo se to dříve, za což jsem rád, nyní se v klidu dokončí administrativa a vyúčtování. Díky revitalizaci se odstranil dlouhotrvající problém, kdy rybník nešel vypouštět. Nyní je tam nově asi 200 metrů zatrubnění pro vypouštění vody. Kdyby se to neudělalo, vzhledem k absenci bezpečnostního přepadu by hrozilo i protržení hráze,  nebo dokonce  zaplavení okolních nemovitostí. Nyní je vše v pořádku. Náklady se vyšplhaly do výše dvou miliónů, při čemž tři čtvrtiny máme z dotací,“ uvedl místostarosta Záhoř.