HOLUBÁŘI SLAVILI 70 LET

Listopad 22, 2018|Posted in: Obecné

Stříbrští chovatelé si připomněli 70. výročí založení Holubářského spolku pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře.

V sobotu se uskutečnila v salonku restaurace Hotelu Branka ve Stříbře slavnostní schůze stříbrských chovatelů. Důvodem setkání bylo připomenutí 70. výročí založení Holubářského spolku pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře. Přítomno bylo kromě současných členů organizace i několik pamětníků, pozvání přijali též Mgr. Radka Trylčová, členka rady KÚ PK pro oblast životního prostředí a zemědělství, Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH, za město Stříbro byl přítomen pan Martin Záhoř, místostarosta, další hosté, přátelé, chovatelé, čestné místo patřilo i delegaci chovatelů z partnerského města Vohenstrauss,.

V úvodu jednání připomněl předseda ZO přítel Antonín Stehlík začátky chovatelství ve Stříbře. Ty se doložitelně datují od roku 1948, přesněji od 19.8.1948, kdy byl zaslán referentem Zemského národního výboru v Praze panu Václavu Zárubovi, úředníkovi ve Stříbře Výměr číslo I/6-2192-2-1948 k vědomosti utvoření Holubářského spolku pro Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře. V roce 1949 byl dne 10.5.1949 zaslán Okresním velitelstvím národní  bezpečnosti,  Okresním úřadem v Tachově  pod č.j. 267-24.III-49 Výměr o zřízení spolku s názvem „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva se sídlem ve Stříbře“. Zakládajícími členy se stali př. Hejhal – předseda, výrobce plnicích per, př. Filip – pokladník – úředník spořitelny, př. Tůma – úředník banky, holubář a králíkář, př. Volf – pekař, holubář, př. Brudna – truhlář, holubář, př. Rottbauer – zemědělec, holubář, př. Beran – stavitel města, holubář, př. Kuneš – pekař, holubář, př. Záruba – jednatel, pracovník ONV, holubář, př. Jedlička – knihař, holubář, př. Holzknecht – řidič, holubář, př. Rejžek – zemědělec, holubář. Spolek sdružoval chovatele z celého okolí Stříbra, např. ze Sytna, Kladrub i Prostiboře. Postupně bylo z těchto obcí organizováno přes 60 členů. V této době byly založeny spolky chovatelů poštovních holubů, exotického ptactva, rybářů… Prvním a dlouholetým předsedou spolku byl př. Hejhal, pokladníkem př. Filip, jednatelem př. Záruba a hospodářem př. Volf.

Pravidelné výborové a menší schůze se konaly v hotelu Praha, výroční schůze v hotelu Evropa. V roce 1953 se uskutečnila chovatelská výstava v sále a přísálí hotelu Praha, vystavovalo se i v hotelu Evropa. Největší výstava byla v roce 1958 umístěna v sále i v přilehlých prostorách restaurace Na Plovárně. Zvířata přicházela na výstavu většinou vlakem, převoz z nádraží na výstavu prováděl vlastním koňským potahem př. Klíma. Podklady pro výstavy se většinou zpracovávaly v bytě př. Hejhala, zde se vyhotovily tisky na blány a ty se poté množily v podatelně na ONV. O jarních nedělích byly na náměstí ve Stříbře prodejní výstavy, lépe řečeno trhy drobného zvířectva, zejména holubů.

Spolek procházel obdobím čilé činnosti i nezájmu, později došlo k rozdělení na chovatele holubů a exotického ptactva, z nichž zejména chovatelé ptactva měli velmi silné zastoupení. Přítel Šlejter, Behenský, Klíma, Žůrek, Řapek, Fichtner a Stehlík, to jsou jména ptáčkařů, z nichž někteří mají tohoto koníčka dosud. Z chovatelů poštovních holubů to byli např. př.Tůma, Kasl a př. Dostál. Od založení až do roku 1970 byl v čele spolku př. Hejhal, od roku 1970 – 1977 př. Jedlička, 1978 – 1979 př. Budín, 1980 – 1981 př. Korbel a od roku 1982 – dosud př. Stehlík.

80. a 90. léta znamenala nástup nových chovatelů – př. Malý, Fraitová, Z. Kantová, Smrž, Kupec, Síkora, Tampier, Havel, Trouba… Za vedení starších členů se podařilo zhotovit nejprve klece na okrasné ptactvo, voliéry pro drůbež a podlážky. Organizace tak získala základní prostředky pro výstavní činnost. Výstavy se konaly na náměstí – u příležitosti „Mírových slavností“, v prostorách dopravního hřiště (Gagarinova ul.), později pod budovou Polikliniky a před muzeem.

V roce 2010 jsme opustili naši základnu u muzea a přesunuli jsme se do prostor v areálu bývalého Strabagu. Zde nám město Stříbro poskytlo dostatečné zázemí nejen k uskladnění klecí a schůzovní činnosti, k pořádání výstav – ať již naší „velké“ výstavy králíků, holubů a drůbeže v měsíci září – v letošním roce to byla již 25. jubilejní výstava, nebo výstava barevného peří, která byla už 11. a uskutečnila se v listopadu 2018.

Po změně politické situace se zejména díky pánům Schwarzovi, Schulzovi a Neumannovi z chovatelského spolku z Vohenstraussu podařilo navázat příhraniční spolupráci obou spolků. Ta začala tehdy nečekanou návštěvou chovatelů z Vohenstraussu ve Stříbře a postupně přerostla od nákupu chovných zvířat a účasti na výstavách až k vzájemným návštěvám a společným posezením a trvá dosud. Škoda jen, že právě tito chovatelé, kteří nehleděli na čas a peníze a podporovali naši spolupráci, už nejsou mezi námi.

V  NOVODOBÉ HISTORII je nutné připomenout…

– o vysoké kvalitě chovů svědčí několik titulů Mistrů a Šampiónů ČR a z Evropské výstavy – př. Rumplík, Smrž, Síkora, Dostál, Stehlík, J.Kantová

– největší výstavu jsme uspořádali ve Stříbře v roce 2008;  Krajskou výstavu obeslalo 159 vystavovatelů z Plzeňského a Karlovarského kraje. K ohodnocení bylo připraveno 371 králíků 35 plemen, 454 holubů 28 plemen a 72 voliér drůbeže 29 plemen

– př.J.Kantová a př.Šedivý úspěšně reprezentovali Tachovsko v celostátním kole soutěže mladých chovatelů

Přítel Stehlík dále vyzdvihl podporu ze strany Města Stříbra a Krajského úřadu Plzeň, nezapomněl ani na spolupráci s dalšími partnery, kteří nám jsou nápomocni hlavně při pořádání výstav. Slova se pak ujal Ing. Miroslav Kroft, který pozdravil přítomné a poděkoval jim za činnost pro chovatelství. Jednání pozdravil i Alfred Uschold, který předal Stříbrským pozdravy i dar chovatelů z Vohenstraussu. Následovalo předání ocenění, které udělil Český svaz chovatelů, ústřední výbor Praha těmto chovatelům a subjektům.

Za zásluhy o chovatelství ČESTNÉ UZNÁNÍ:

(ocenění dlouhodobé činnosti pro chovatelství, spolupráce a podpory)

př. Jaromír Dostál – př. Jiří Kupec – př. Marcela Kupcová – př. Vladimír Eiselt – př. Zdeněk Krajíc

př. Jan Trávníček – Město Stříbro – Městské muzeum ve Stříbře – Střední odborná škola Stříbro

Mgr. Miroslav Nenutil – Ing. Václav Votava – Josef  Felber – Andreas Wutzlhofer

Alfred Uschold – KTZV Vohenstrauss

Za zásluhy o chovatelství ČESTNÁ VLAJKA:

ČSCH ZO Stříbro k 70. výročí vzniku ZO

Za zásluhy o chovatelství BRONZOVÝ ODZNAK III. stupeň:

př. Miloš Vondra – př. Lenka Zahnová – př. MVDr. Miroslav Houdek

Za zásluhy o chovatelství STŘÍBRNÝ ODZNAK II. stupeň:

př. Radek Dostál – př. Jana Kantová – př. Jakub Šedivý – př. Jiří Švehla

Za zásluhy o chovatelství ZLATÝ ODZNAK I. stupeň:

př. Jiří Malý – př. Zdeňka Kantová – př. Antonín Stehlík

Ti, kteří se nemohli jednání účastnit, obdrží ocenění dodatečně. Po občerstvení se již otevřela volná zábava. Mnozí chovatelé využili setkání k zavzpomínání na uplynulé roky, ale i k připomenutí úspěchů i neúspěchů v chovech a k zhodnocení svých odchovů. Došlo i na rodinné vzpomínky a hlavně na nastínění chovatelských plánů do dalších let.