STŘÍBRO MÁ RODINNÉ CENTRUM

Listopad 26, 2018|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Ve Stříbře je od letošního roku rodinné centrum. To nabízí zázemí a akce pro rodiny s dětmi, kdy se všichni setkávají na různých místech. Centrum vede pětadvacetiletá Karolína Bobková a její pravou rukou je místopředsedkyně Zuzana Skálová.  Právě ta nám o centru řekla více.  „Posláním tohoto spolku je přispět k obnově vize rodiny jako jedinečného a bezpečného prostředí pro všechny jejich členy. Hlavní činností je
zapojení rodin do života v komunitě a návrat k tradicím. Jsme členem Sítě pro rodinu, což je síť mateřských a
rodinných center. Její ředitelkou je Rut Kolínská, která v Praze v roce 1992 otevřela vůbec první mateřské centrum u nás. Díky tomuto členství máme metodické vedení a možnost účastnit se různých seminářů a konferencí. Spolupracujeme také i s místní krajskou koordinátorkou, která je velmi šikovná a hodně
nám pomohla.  Naším největším cílem nyní je vybudovat vhodné prostory a zázemí pro setkávání rodičů a dětí, těhotných žen a veřejnosti a také herny pro děti, kde by kromě hracích prvků byl k dispozici například také přebalovací koutek a kuchyňka. Dále bychom zde chtěli pořádat různé přednášky a workshopy o výchově, zdraví, vzdělání a psychologii a další akce pro veřejnost,“ vysvětluje svou představu Skálová.
Důležitým prvkem pro organizaci bylo také získání financí na provoz. „Podařilo se nám uspět v participativním rozpočtu, které tento rok vyhlásilo město Stříbro. Získali jsme finanční prostředky na vybavení a provozní náklady spojené s provozem centra. Nejdůležitější je otázka prostor. Vedení města nám nabídlo městské prostory v DDM, které je potřeba zrekonstruovat. Nyní jsme ve fázi, kdy je hotový projekt a budeme jednat o tom, jaký bude další postup. Věříme, že se vše podaří a budeme moci co nejdříve otevřít.  Nějakou dobu jsme prozatím  fungovali v provizorních prostorách ve sborovém domě Mistra Jakoubka ze Stříbra, kde jsme se scházeli a pořádali různé akce. Další události proběhly například v Kulturním domě, zasedací místnosti Městského úřadu nebo v Domě dětí a mládeže,“ říká Skálová.
Další pomoc našli také u pracovnic stříbrské knihovny. „Pravidelně se setkáváme v dětském oddělení Městské
knihovny Stříbro v rámci projektu Bookstart, neboli v češtině S knížkou do života. Je to mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale
v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s nabídkou knih a inspirovaly děti ke čtení. Ale nescházíme se jen ve vnitřních prostorách, často děláme také akce ve volné přírodě, například jsme měli akci Velikonoční zajíc, kdy jsme vyrazili kolem Mže. A hodně oblíbené jsou i semináře, třeba před pár týdny jsme měli Kurz první pomoci s panem Robinem Šínem a teď do konce roku chceme mít ještě přednášku o těhotenství, porodu a rodičovství se zkušenou porodní asistentkou a poslední Mikulášské setkání v rámci projektu Bookstart v knihovně. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli k tomu, že se všechny akce mohli uskutečnit. Našim kamarádkám za pomoc a podporu, bez nich by nebylo vůbec možné akce zrealizovat. Za spolupráci moc děkujeme městu Stříbro, MKS Stříbro, paní farářce z Českobratrské církve evangelické a také Síti pro rodinu,“ děkuji za každou pomoc Skálová.
Zájemci o setkávání se v rodinném centru mohou kontaktovat tel: 602 750 541
Foto: archiv RC
MarS
.