VE STŘÍBŘE VOLILI NOVÉ VEDENÍ

1 listopadu, 2018|Posted in: Obecné

Ve středu večer se sešli nově zvolení zastupitelé ve stříbrské obřadní síni.  Na počátku jednání složilo všech patnáct zastupitelů  (3 ženy, 12 mužů), po ověření mandátovou komisí,  slib, pak došlo k hlasování na předložený program jednání, kde došlo na jednu úpravu.
Následovala volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady města Stříbra. Starostou města Stříbra byl zvolen Ing. Václav Votava z ČSSD, místostarosty pak Martin Záhoř, jako uvolněný pro výkon funkce, a Karel Ticháček, jako neuvolněný pro výkon funkce, oba z ANO 2011.
Dále zastupitelé zřídili zákonem povinný finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního výboru byl zvolen Vladimír Souček z ČSSD.
Předsedou kontrolního výboru se stal  Blahoslav Kupec z KSČM.
Nově zvolený starosta města Václav Votava mimo jiné nastínil možnou spolupráci se všemi občany i opozicí. „Jsme tu pro lidi, nikoliv lidé pro nás. Rád bych začal navazovat na  práci předešlých zastupitelů, kteří zde mnoho připravili a odvedli kus dobré práce. Je třeba také zapomenout na předvolební strkanice a pokud možno začít spolupracovat.  Je zde připraveno mnoho velkých projektů. Rozhodně jsme ale proti velkému zadlužení města, a proto se budeme snažit získávat peníze z různých dotačních programů. Rád bych vyšel vstříc i občanům, chtěl bych jednou měsíčně otevřít dveře veřejnosti, aby se lidé mohli bez ohlášení dostavit ke mně do kanceláře a říci své názory či zajímavé návrhy,“ řekl Václav Votava.
Koalice ANO 2011 a ČSSD přijala veřejný závazek do 30. 11. 2018 předložit programové prohlášení pro volební období 2018 – 2022.

Příští zasedání Zastupitelstva města Stříbra proběhne ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 17 hodin v zasedacím sále městského úřadu.  Poslední letošní veřejné zastupitelstvo je pak naplánováno na 12. prosince.
MarS
.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA