DO JIHLAVY SE VYDALI S HORNÍKY I STŘÍBRŠTÍ OBČANÉ!

24 června, 2019|Posted in: Obecné

Královské horní město Jihlava se již opakovaně ujalo uspořádání setkání hornických měst a obcí ČR, tentokráte 23. setkání pod názvem „Jihlavské havíření 2019“ ve dnech 21.-23. června.

Město po všechny tři dny nabídlo pro účastníky setkání a pro domácí vskutku bohatý kulturní program. V páteční podvečer jsme byli oficiálně přivítáni primátorkou města v kostele Povýšení sv. Kříže na Masarykově náměstí. Moderátor krásně představil bohaté hornické tradice středověkého královského města při těžbě stříbrných rud vhodně doplňované hudebním vystoupením místních hudebníků. Při hornické písničce „Kamarádi dolů sfárejme“ se při zpěvu refrému přidal ke zpívajícímu sboru celý zaplněný kostel. Došlo i na písničku „Proto ten stav hornický, ten se musí ctíti, on nám dává stříbro, zlato….“, který se doposud zpíval jen při akcích našeho hornického spolku ve Stříbře. Po skončení oficiálního přivítání účastníků jsme se přesunuli na náměstí, kde nejdříve došlo k představení jednotlivých postav jihlavského průvodu, respektive hornických profesí v podání jihlavské mládeže a poté se hornických průvod již v setmělé Jihlavě vydal středověkými uličkami města k místnímu pivovaru Ježek, kde hornická paráda byla zakončena představováním všech zúčastněných delegací. Sobotní dopoledne či ještě ráno bylo zahájeno přijetím u primátorky města v radniční gotické síni spojené se snídaní. Po skončené této části programu již následovalo řazení průvodu k hornické parádě a opět povstali z jihlavského podzemí všechny hornické profese minulosti. Průvod se vydal stejnou trasou jako včera večer do jihlavského pivovaru, který se stal centrem veškerého dění. Vlajkonoši se řadili pod tribunou, kde nejdříve došlo na slavnostní projevy primátorky města, perkmistar SHHS ČR M.Šťastného a předsedy ZBSC Slovenska E. Sombatyho. Poté předal minulý pořadatel, a to město Sokolov, novému pořadateli hornický flek, hornickou švancaru (obojí vzniklo ve Stříbře), světlo sv. Barbory (vzniklo v Mostě) a poslední putovní prapor setkávání hornických měst. Následovalo stužkování praporů, čímž byli hlavní oficiality splněny. Odpoledne proběhlo dle programu slavností v gotické síni radnice předávání cen Český Permon za rok 2019. V programu slavnostní byli komentované prohlídky jihlavské radnice, dále prohlídky muzea s odkazem na havířský průvod, ke kterému může své říci i naše město Stříbro, protože historické hornické kroje se sobě skoro podobají. Kdo má tu svoji prioritu? To je otázka. Ale buďme upřímní, jihlavští se toho chytli první a dodnes udělali ohromný kus práce (je to vidět na množství krojů, získávání dětských účastníků do tohoto průvodu, včetně financování a další drobnosti). Vážení jihlavští všechna čest, jen tak dál máte se čím chlubit. Pokud mně paměť neklame, žádné horní město se nemůže pochlubit takovým dětským hornickým souborem, buďte na sebe pyšní. Dále jste se mohli podívat do podzemí, do kolektorů, byli pro náš připraveny celkem 4 podia, každý si mohl vybrat, co ho zajímalo. Hlavním podiem zůstalo, to v pivovaru. Sobotní večer byl zakončen ohňovou šou.

Nedělní ráno nás zastihlo již při trvalém dešti. Akce pokračovala, pro ty co vydrželi i po celou neděli. Jihlavští děkujeme, zhostili jste se setkání na jedničku. Jak to již, tak bývá nasadili jste příštímu hostiteli vysokou laťku. Příště (a to již po 24.) se sejdeme v září 2020 ve východních Čechách a to v městě těžby uhlí Žacléři.

Zdař Bůh

K.Neuberger, HHS Stříbro

 

.