ANDREJ VYSTROPOV V BORSKÉM ZÁMKU

Září 19, 2019|Posted in: Domácí dílna, Obecné

Až do 13. října můžete vidět v borském zámku obrazy absolventa Akademie výtvarných umění v Petrohradu Andreje Vystropova.
Andrej Vystropov (26. 12. 1961), je rodák z Volgogradu, absolvent Akademie výtvarných umění v Petrohradu a od počátku 90.let díky svému mimořádnému talentu a výtvarnému nadání stává uměleckou osobností, která na výstavách svých děl poutá pozornost odborníků i široké, uměnímilovné veřejnosti. Pozoruhodný vzestup Andreje Vystropova je podmíněn několika základními skutečnostmi, které dohromady vytvářejí dílo se silným působením na diváka. Je to především vynikající malířská technika s patrným vlivem renesančních mistrů, které měl možnost podrobně studovat v petrohradské Ermitáži. Jeho malba se vyznačuje dokonalým realistickým zpracováním námětů s kultivovanou kombinací barev a zachycením nutných detailů se všemi podrobnostmi. Po obsahové stránce se pak díla Andreje Vystropov charakterizuje výrazná symbolika, která kombinuje zdánlivě nesourodé předměty do jednoho kompozičního celku. Každá zobrazena postava a každý předmět má svoji funkci, své místo a hlavně svůj význam v konečné kompozici. Takto vytvořený obraz většinou zneklidňuje a musí se stále poznávat, stále hledat a doplňovat všechny významy, které autor do svého díla vložil. Andrej Vystropov není jednoduše pochopitelný malíř. V jeho zdánlivě realistické malbě je ukryté hluboké podstaty současného světa, s jeho problémy a provázené jistou skepsí. Tyto pohledy na lidské bytí jsou vyjádřené bravurním malířským rukopisem, dokonalou technikou , kompozicí a kombinací barev. Jeho obrazy tak upoutají již na první pohled, aby vzápětí už promluvily jinou řečí o pohledu na realitu která diváka obklopuje. Andrej Vystropov je Rus, ale v jeho obrazech je ukryta nadčasovost lidské existence, která nezná hranice. Připomíná pohled do zrcadla na každého z nás. V dubnu 2012 otevřel Andrej Vystropov ve Volgogradu výtvarnou školu nesoucí jeho jméno. Škola je otevřena jak široké veřejnosti, tak i dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů a lidem s fyzickým postižením, kteří by jinak nemohli rozvíjet svůj zájem k malování.
Zdeněk Knoflíček, Plzeň
.