STŘÍBRNÉ GROŠE Z VOLFŠTEJNA UVIDÍTE V MUZEU

24 října, 2019|Posted in: Obecné

Do Černošína se po 27 letech vrátily stříbrné groše z 15. století, nalezené u tamního hradu Volfštejn. Vystavené jsou v místním muzeu od víkendu. Do té doby byly uložené v depozitáři Západočeského muzea.

Pro mince se vydali zastupitelé Černošína do Západočeského muzea v Plzni, kde jim je slavnostně předal numismatik a pracovník muzea Miroslav Hus: „Zatím mince do muzea v Černošíně zapůjčíme na dva roky. Potom se můžou zápůjčky prodloužit.“

Jak Miroslav Hus uvedl, jedná se o Míšenský groš markraběte kurfiřta Fridricha II. a Hessenský groš Ludwiga III. Hessenského, oba z 60. let 15. století. „Mince jsme získali převodem od Národního památkového ústavu, z územního pracoviště v Plzni, které provádělo na počátku 90. let průzkum na hradě Volfštejn s pomocí místních dobrovolníků. V srpnu roku 1992 se našli severně od věže ony zmíněné mince, které nám po zjištění o co se jedná, převedli do muzejní sbírky,“ popsal Miroslav Hus.

Více v reportáži ZDE:   https://plzen.rozhlas.cz/stribrne-mince-objevene-na-hradu-volfstejn-jsou-poprve-vystavene-pro-verejnost-8091420

.