KORONAVIRUS – JAK HO VIDÍ LÉKAŘ ROBIN ŠÍN

25 března, 2020|Posted in: Obecné

Poprosila jsem pana doktora Robina Šína, kterého jistě ve Stříbře dobře znáte, aby se pokusil pro nás – laiky – trochu popsat COVID-19.

Zde máme odpověď a já moc děkuji za jeho čas a vstřícnost!

 

Něco málo o novém koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19

Koronaviry jsou všude kolem nás. Zní to hrozivě až téměř hororově, ale je to tak a dál to vysvětlím.  Tyto viry způsobují především onemocnění zvířat, která jsou také jejich rezervoárem. Známe také velké množství neškodných koronavirů, které u lidí způsobují běžná nachlazení nebo třeba záněty průdušek. Také občas mohou za zhoršení chronických onemocnění, jakými jsou astma bronchiale nebo chronická obstrukční plicní nemoc. Nejedná se ale o primárně zabijácké viry. V posledních letech se začínáme setkávat s novými zmutovanými koronaviry, které ohrožují lidstvo. Zabránit této mutaci není v přírodě možné, jedná se o přirozený dej. V poslední době jsme se setkali se závažnými koronavirovými onemocněními SARS a MERS. Nyní nás ohrožuje onemocnění COVID-19, které způsobuje zmutovaný koronavirus SARS-CoV-2.

Zásadním problémem na začátku v současnosti probíhající pandemie bylo, že v Číně se několik týdnů tutlal výskyt nového viru, vědci a zdravotničtí pracovníci byli perzekuováni, pokud o něm chtěli veřejně mluvit. To je ovšem typický projev cenzury totalitního režimu. Tak dostal tento virus šanci rychle se rozšířit v jedné čínské provincii a pak v rámci globalizovaného světa vyrazit na „výlet“ do celého světa. V Evropě byl první případ diagnostikován v lednu ve Francii. Největšího rozšíření ovšem dosahuje v současnosti v Itálii a pak ve Španělsku. V Itálii spatřuji zásadní problém v nedostatečném počtu lůžek v nemocnicích. Česko má na počet obyvatel mnohem více standardních lůžek i lůžek intenzivní péče, a to máme v průměru mnohem mladší populaci. Navíc výskyt onemocnění byl diagnostikován až se zpožděním, což se ale mohlo stát kdekoli jinde v Evropě, protože COVID-19 dost napodobuje sezónní chřipku a bohužel se i v chřipkové sezóně objevil.

Mnoho lidí se mě ptá, co říkám na přijatá opatření? Myslím si, že jsou adekvátní současné situaci. Jen mohla vláda dříve vyhlásit nouzový stav, jak navrhoval ministr vnitra, protože tento právní nástroj umožňuje některá opatření přijímat s předstihem a efektivněji. Často se lidé ptají, jak se mají chránit a jaký mám názor na ústenky, nebo roušky, asi je jedno, jak tomu budeme říkat. Ani odborníci z celého světa nemají jednoznačný názor. Každopádně za sebe si myslím, že jejich používání je zcela na místě. Nový koronavirus se šíří kapénkami vzduchem a také několik hodin přežívá v aerosolu ve vzduchu. Ale je nutné si uvědomit, že také přežívá desítky hodin na různých površích a předmětech, a proto je zásadní, možná ještě více než krytí úst a nosu, zvýšená hygiena rukou. Často si myjte ruce, používejte dezinfekci, dle možností také nasazujte rukavice. Nesahejte si zbytečně na obličej. Nepodávejte si s nikým ruku, zapomeňte na tak moderní přátelské líbání na tváře. Ostatně si myslím, že to hodně pomohlo k roznesení nákazy v některých zemích západní a jižní Evropy, kde je tento způsob zdravení velice běžný.

Další preventivní opatření jsou taková ta běžná v zimním období. Zvyšte příjem ovoce a zeleniny. Dnes se ví, že velká část populace trpí v zimě nedostatkem vitamínu D a je pak náchylnější k infekcím. Proto doporučuji potravinové doplňky obsahující vitamín D. Zdraví je také pohyb. Choďte do přírody, samozřejmě s ústenkou, pohyb je opravdu důležitý. I lehký běh nebo jízda na kole nejsou na škodu. Samozřejmě při dodržování všech vládou, Ministerstvem zdravotnictví a samosprávou předepsaných nařízení a opatření. Buďme všichni zodpovědní vůči svému okolí. Naši rodiče a prarodiče to přímého kontaktu s námi nějakou dobu vydrží. Rodinné oslavy se také dají odložit. Dodržujte karanténu, pokud je vám nařízena. Hodně lidí se na to po návratu z Alp vyloženě „vykašlalo“ a nemoc se rozšířila dál.

Jak onemocnění probíhá? Dá se říci, že zpočátku jako chřipka nebo jiná viróza. Horečka, kašel, bolesti kloubů a svalů. Závažnější je přidružená dušnost. V tom případě je nutná hospitalizace. U dětí v naprosté většině případů probíhá onemocnění jen s minimálními příznaky, jsou popisovaná i bezpříznaková nosičství. Nejohroženější jsou senioři. Od 60 let věku stoupá úmrtnost. Osoby starší 80 let jsou ohroženy úmrtím přibližně v 15 % případů. Proto co nejvíce izolujme naše seniory. Ohroženější jsou také lidé s chronickými onemocněními oběhové nebo dýchací soustavy, cukrovkou, onkologičtí pacienti. Žádné respirační virové onemocnění se nikdy nesnažte jen tak přechodit, ve zlém se vám to může vrátit.

Je naše zdravotnictví připraveno? Myslím si, že my zdravotníci v první linii jsme připraveni. Potřebujeme jen dostatek léků, vybavení, materiálu, a především kvalitních ochranných pomůcek. Tady je jasná úloha hráčů v systému, tedy Ministerstva zdravotnictví, managementů nemocnic, krajských úřadů a všech orgánů krizového řízení. Díky exekutivou přijatým opatřením rostou počty nakažených pomalu a zatím si odvažuji říct, že systém to zvládne.  Jak jsem již uvedl výše, máme dostatek lůžek. Jen na to mysleme, až zase nějaký úředník na Ministerstvu zdravotnictví bude tvrdit, že máme zbytečně moc nemocnic a v nich až moc akutních lůžek. Od sametové revoluce se zrušilo několik lůžkových infekčních oddělení. Snad už to nebude po této pandemii pokračovat. Dost nám pomáhá velká tradice kvalitní hygienické služby, což je jeden z mála pozitivních odkazů minulého režimu, a máme mnoho věhlasných epidemiologů v čele s profesorem Prymulou, kterého naštěstí politici poslouchají.

Také dostávám dotazy, jak dlouho to celé bude trvat. No odvážím se říct, že ještě přibližně měsíc porostou počty nakažených osob. U nás, doufám, zvládneme epidemii rychle, ale trochu se obávám okolí. Na můj vkus jsou třeba Němci až moc klidní a různá opatření přijímají pozdě, neochotně, roušky považují za přehnané. Uvidíme, co se tedy bude dít dál u nás i v okolních zemích. Existují matematické modely na šíření epidemií a pandemií, ale jak s oblibou říkám: Viry moc matematické modely a statistiky nestudují a nečtou.

Hlavně zůstaňte, prosím, s námi zdravotníky. Ani netušíte, jak důležitá je pro nás v této situaci vaše podpora. Už i mezi námi zdravotníky jsou nakažení. Nový koronavirus si nevybírá.

 

MUDr. Ing. Robin Šín, MBA

předseda Sekce medicíny katastrof Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

lékař Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň