PRACUJÍCÍ ITALOVÉ NA STŘÍBRSKU JSOU HLÍDÁNI

Březen 13, 2020|Posted in: Obecné

Vzhledem k tomu, že se tu šíří zprávy typu – a co ti Italové, co nám tu staví plynovod, jsou určitě zdraví?

Pan starosta Martin Záhoř se rozhodl firmu kontaktovat, aby zjistil více a přišla mu tato odpověď:

Oficiální vyjádření společnosti NET4GAS k italským pracovníkům pracujícím ve Stříbře a okolí na plynovodu

Vážený pane starosto,
v reakci na Váš dnešní telefonický dotaz ohledně našeho dodavatele, který působí ve vašem region jako zhotovitel stavby VTL-Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda, mi dovolte Vás informovat, že se jedná o italskou společnost SICIM S.p.A.

Chápeme, že s ohledem na aktuální situaci s virovým onemocněním Covid – 19, zejména vezmeme-li v potaz rozšíření tohoto onemocnění v Itálii, může pohyb italských pracovníků ve vašem regionu vyvolat obavy veřejnosti a související otázky.

V této souvislosti mi dovolte Vás ujistit, že naše společnost, NET4GAS, s.r.o., jakožto investor této výše zmiňované stavby, bere situaci s virovým onemocněním Covid – 19 velmi vážně, podrobně ji monitoruje a dbá na dodržování všech aktuálně platných nařízení vlády České republiky a rovněž také na dodržování doporučovaných preventivních opatření. Bezpečnost a zdraví nejen našich zaměstnanců, ale všech, které naše činnost může nějakým způsobem ovlivňovat, je naší jednoznačnou prioritou.

Podle ujištění dodavatele, společnosti SICIM S.p.A, které jsme si vyžádali, tato společnost od počátku dodržuje nařízení italské vlády, spočívající v zákazu mobilizace a rotace zaměstnanců z rizikových oblastí, tak jak byly italskou vládou definovány, s tím, že je plně respektuje i v současné situaci, kdy je za rizikovou oblast označena celá Itálie. Toto opatření je plně v souladu s nařízeními a doporučeními vlády České republiky. Znamená to, že aktuálně je omezen pohyb pracovníků této společnosti ve smyslu cest mezi Itálií a Českou republikou, s tím, že v případě nezbytné cesty platí pro všechny příchozí nařízení České republiky o 14denní karanténě.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Sedlák, MBA

Manažer projektu

Capacity4Gas