DALŠÍ DŮLNÍ VOZÍK NA HRANICI MĚSTA

Duben 19, 2020|Posted in: Obecné

Členové hornického spolku za krásného jarního počasí osadili na jámě Antoni Verhau I. horní, v rámci budoucího jižního obchvatu města, důlní vůz. „Ten všem, kteří budou do města přijíždět, připomene naši bohatou hornickou činnost našeho města. Je to vlastně i taková vzpomínka na práci našich prapředků, kteří tvrdě pracovali v podzemí za nelehkých podmínek. Chtěl bych poděkovat panu Josefu Zíkovi, že nám pomohl zápůjčkou automobilu s rukou na umístění těžkého vozíku,“ děkuje místopředseda hornicko – historického spolku ve Stříbře Karel Neuberger.

..