VZPOMÍNKA NA PANÍ JARMILU BAUEROVOU

30 listopadu, 2020|Posted in: Obecné

PanÍ Jarmila Bauerová,

Narozená 12. 11. 1927, významná občanka našeho města.

Pracovala celý svůj život jako učitelka. V roce 2017 dovršila 90 let a zúčastnila se oslavy ve sborovně na Základní škole v Mánesově ulici, odkud odešla do důchodu. Protože měla za manžela důstojníka, často se stěhovali.Učila v Mladé Boleslavi, Plzni, Brně a nakonec ve Stříbře. Manžel Jan Bauer se velmi angažoval po roce 1990 v životě města.

Paní Bauerová psala kroniku našeho města od roku 1984 do roku 1996. Myslím, že jejím významným pomocníkem byl její manžel . V kronice té doby jsou vloženy listy psané strojem, kdy pan Bauer vzpomíná na své začátky ve Stříbře. Zde popisuje, jak se rodina přátelila s ThDr. Karlem Forstem, podplukovníkem duchovní služby československé armády. Zásluhou pana Forsta se rodina Bauerových sešla s pražským biskupem Františkem Tomáškem, který naše město navštívil dne 27.května 1969. Neoficiální setkání se konalo za spoluúčasti manželů Bauerových, protože bydleli s panem Forstem ve stejném domě v Benešově ulici č. 147. Pan apoštolský nuncius Tomášek napsal paní Jarmile Bauerové dopis dne 22. listopadu 1990, v něm vzpomíná na návštěvu ve Stříbře.

Paní Bauerová určitě zanechala u řady dětí vzpomínku, naučila je číst a psát. Další velká vzpomínka je na její kronikaření.

Zanechala ještě další stopy v osobě své dcery Mudr. Blažkové, jejího muže Jiřího Blažka a vnuka také zubního lékaře .

Umřela ve věku 93 let a za svůj život vykonala mnoho pozoruhodného. My, co jsme ji znali, na ni budeme vzpomínat.

Jindřiška Netrvalová, taky bývalá kronikářka.

.