Blíží se konečná splatnost za popelnice!

11 října, 2022|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

POZOR!!!!

Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2022 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2022!!!

.
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená, nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatníkem je též majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Místní poplatek platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 700,- Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též za prázdné byty, rodinné domy, rekreační stavby činí roční poplatek 700,- Kč. Studující, kteří jsou přes týden ubytováni mimo Stříbro, mají nárok na slevu 350 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování. Ubytování se nemusí dokládat, pokud studuje v místě vzdáleném více jak 60 km. Občan, který nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození od poplatku do 15 dnů od vzniku události, nemá na toto snížení či osvobození nárok zpětně.
Platby lze provádět: – v hotovosti a nebo též bankovní kartou v budově MÚ Stříbro- radnice, dveře č. 1 u p. Musilové. Vybírá se pondělí a ve středu – bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595 803 / 0300. Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz . Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.
Poplatky nezaplacené do konečné splatnosti – tj. do 31.10. se navyšují o 50%. Proto si včas tento místní poplatek uhraďte, ušetříte své finance.

.
Jaroslava Musilová pracovnice FO – místní poplatky

.