Otevření štoly „Na kole“

30 října, 2022|Posted in: Články, Obecné

Dne 29. října, v sobotu se v Domažlicích uskutečnilo slavnostní otevření štoly „Na kole“ členy domažlického spolku Domažlický dějepis. Na slavnostní otevření byli pozvání zástupci města Domažlic v čele s novým starostou města R. Wiesnerem, zástupci Krajského úřadu v Plzni, panem farářem, hornickým spolkem Bratrstvem sv. Barbory ze Stříbra, Hornickým spolkem z Plané, zástupci města Jihlavy – jihlavského podzemí a samozřejmě široká domažlická veřejnost. K poslechu hrál na saxofon pan E. Palata. Slavnostního projevu se ujal starosta města R. Wiesner, poté za spolek promluvil J. Dvořák. Poté pan farář požehnal samotné štole a sošce sv. Barbory, která bude umístěna u vchodu do štoly. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta města, pan farář, J. Dvořák, J. Milt a K. Neuberger. Ten ještě před slavnostním přestřižením pásky dostal slovo. Vyzdvihl práci členů spolku, kamarádské pomoci od místních dobrovolných hasičů, připomněl návštěvníkům historii hornictví, a proč ho budeme i v budoucnu pořád potřebovat. Bez hornictví nemá naše společnost šanci přežít. Dobývání nerostných surovin je nutné a potřebné pro naše i světové hospodářství. Poté již následovala první oficiální prohlídka štoly Na kole pro pozvané hosty a pak již i pro všechny přítomné. Ohlasy po zhlédnutí štoly, byly pozitivní. Takže pánové, jen tak dál.

Zdař Bůh

Karel Neuberger

Bratrstvo sv. Barbory a závodní pro štolu Na kole

.