Trhejte si lupinu do vázy – pomůžete zastavit invazi!

13 června, 2023|Posted in: Články, Obecné, Příroda

Tachovsko – Jaký nádherný pohled je nyní do krajiny, kdy kvete vše možné. Vlčí máky, jetel, někde i vzácné rostliny. Už si umíme představit, že žluté pole je řepka (výjimečná je louka na Vlčí hoře, kde žlutá značí petrklíče), vínová louka je plná jetele, červená či fialová, to jsou lány máku.
V přírodě také častěji a častěji potkáte lupinu mnoholistou, alternativní český název je vlčí bob. A zatímco řady květin se nesmí trhat, právě kvetoucí lupinu vám do vázy ráda doporučím. Například Vlčí hora je jí právě plná a pokud si tam půjdete natrhat lupinu do vázy, okolí příroda i její ochránci vám poděkují. Proč?  Protože lupina je velmi invazní, je to krásně kvetoucí plevel, který se rok od roku rozšiřuje a bohužel utlačuje původní a mnohdy vzácné rostlinné druhy.  Více už předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Plané, Miroslav Trégler. „Lupina mnoholistá patří bezesporu k nejrychleji se šířícím nepůvodním druhům v naší krajině. Bohužel, byla v minulosti záměrně vysévaná do lesních kultur za účelem zvýšení úrodnosti půd, jako pastva pro zvěř, případně při ozelenění liniových staveb, takže její dnešním masivní rozšíření v krajině jde na vrub neuvážené lidské činnosti. Z hlediska ochrany biodiverzity jde o jeden z nejvíce nebezpečných invazních druhů u nás. Šíří se spontánně jak na loukách a otevřených plochách, tak v lesních světlinách, podél lesních cest atd. Porosty lupiny mění poměrně rychle půdní poměry (obohacují půdu dusíkem) a konkurencí snižují druhovou pestrost místní vegetace, ze které mizí konkurenčně slabší (často vzácné a ohrožené) druhy. Nástup lupiny do cenných biotopů (například s výskytem orchidejí) je velkým problémem pro současnou ochranu přírody,“ uvádí Miroslav Trégler.
A tak se jedno z možných řešení je sekání lupin a také trhání. A proto mám pozvánku na Vlčí horu, případně na další místa, kde se lupina rozmohla, pojďme si udělat pěknou kytici do vázy! Právě je v květu!
Jen ji, prosím, nejezte, je i jedovatá, stejně jako třeba konvalinky a různé domácí květiny.
MarSi
.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA