Důl Anna se stal dějištěm oslavy!

5 července, 2023|Posted in: Články, Obecné

V sobotu 1. července jsme zavítali do hornické Příbrami na důl Anna, kde jsme se zúčastnili oslavy 30 let od založení Cechu příbramských horníků a hutníků. Setkání se konalo na bývalém rudném dole Anna na Březových Horách. Dorazili jsme na místo jako jedni z prvních. Přivítal nás sám perkmistr E. Kuchař s manželkou. Postupně se dostavili zástupci místních hornických spolků, kluci z Plané, ze Stráže pod Ralskem, z Ostravy, nový spolek z Hor Matky Boží nad Sušicí, ze slovenského Pezinku. Samozřejmě zahájení bylo hornickou hymnou „Hornický stav budiž velebený …“ Svůj počáteční proslov měl perkmistr. Byli do cechu přijati 3 nový členi. Cech vyznamenal svým vyznamenáním G. Poncara z Plané, svého člena R. Tomšovského a Denisu Šrajnovou ze spolku Prokop. Poté se ujal slova Pavel David a provedl nás třicetiletou historií Cechu. Mimo jiné se zmínil o konání Skoku přes kůži v Příbrami. Musím konstatovat, že svojí „malou“ do historických skutečností jsem dal i já. Jak? Tím, že jsem se zúčastnil obnoveného „Skoku přes kůži“ v roce 1981. Své dary k 30 letům předali zástupci Hornického spolku z Plané a Banického spolku z Pezinku. Na závěr jsme si zazpívali písničku „Proto tedy připijme hornickému stavu“, kterou na pokladu filmu zkomponovala A. Neubergerová. Poté již následovala volná zábava, kterou v neděli ukončí hornická paráda na Březových Horách ku svátku sv. Prokopa.

Zdař Bůh

Karel Neuberger

.