Jiří Vojta si odnesl ocenění

16 prosince, 2023|Posted in: Obecné

Ve středu 13.12.2023 se uskutečnilo ve Stříbře 12. zasedání městského zastupitelstva. V rámci jednání bylo oceněno několik občanů našeho města, rozhodnutím Rady města, „Plaketou 2. stupně“ člen Bratrstva sv. Barbory pan Jiří Vojta.

Zdůvodnění návrhu: jmenovaný se narodil se v roce 1947 ve Stříbře, do rodiny horníka. Vyučil se hornickému řemeslu na ZUD ve Zbůchu. Poté začal pracovat na Rudných dolech ve Stříbře až do ukončení těžby v roce 1975. Od roku 1980 je členem Rybářského svazu a posledních 30 let je ve funkci hospodáře. Je rovněž členem rybářské stráže. S „rybami“ procestoval kus světa, hlavně Norsko. Dlouhá léta byl v partě trampů, kteří zdolávali zajímavé krásy naší vlasti. V roce 2002 byl zakládajícím členem Hornicko- historického spolku ve Stříbře. Od roku 2022 je členem spolku Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře. Hodně volného času dosud věnoval prohlídkové činnosti ve štole. Je to stříbrský patriot. Na základě výše uvedených skutečností si dovoluje naše Bratrstvo sv. Barbory navrhnout pana Jiřího Vojtu na Ocenění plaketou města Stříbra, 2. stupně za jeho zásluhy o rozvoj montánní historie hornictví a o rozvoj rybářství.  Je kamarádský, ochotný, odpovědný, velmi pracovitý člověk. To jsou vlastnosti, které postupně v dnešní době mizí.

sihelska.cz