Z předávání resortních vyznamenání Jiřího Agricoly

16 ledna, 2023|Posted in: Články, Obecné

V úterý 10. ledna se v Praze na Českém báňském úřadu uskutečnilo předávání resortních vyznamenání Jiřího Agricoly za rok 2022. Vyznamenaných bylo celkem 18. Nejvyšší hornické vyznamenání předává navrženým osobnostem ministru průmyslu a obchodu ing. Síkela společně s předsedou Českého báňského úřadu ing. Štemberkou. Mimo jiné byli přítomni Img. Pegřímek, generální ředitel Severočeských dolů, ing. Kašpar ředitel Diamo s.p., předseda nejvyššího báňského úřadu z polských Katovic a další. Úvod setkání svým proslovem zařídil předseda ČBÚ. Před tím ještě zazněla hornická hymna „Hornický stav budiž velebený“. Poté již JUDr. Dvořák, ředitel kanceláře předsedy vyzýval jednotlivé oceněné k převzetí medaile a diplomu. Spolek Bratrstvo sv. Barbory ze Stříbra pro rok 2022 navrhl 2 kandidáty a oba uspěli. Jedním z navržených byl Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského hornického muzea a druhým Marek Prystasz z polského Rybniku. Oběma oceněným kamarádům, které samozřejmě na slavnostní ceremoniál doprovodili jejich manželky, tímto blahopřejeme. Mezi oceněnými byl ještě další kamarád ing. P. Rezek z Diamo s.p. pobočka Teplice a ing. Bohumil Machek ústřední báňský inspektor a mluvčí ČBÚ. Rovněž jim gratulujeme. Tak zase možná za rok na shledanou.

Zdař Bůh

Karel Neuberger

.