UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ZAČÍNÁ 24. BŘEZNA

Březen 12, 2015|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Městské kulturní středisko zahajuje projekt

 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Kdy: 24. března 2015 od 13.00 hod

Kde: v zasedací místnosti radnice (přízemí vlevo)

 Téma:  „Stříbro – historie a současnost“

 

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory.

Přihlásit se může zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a dále občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání.

Cyklus je tvořen přednáškami z oblasti historie, biologie a geografie města Stříbra a jeho okolí.

Přednášky proběhnou celkem v šesti termínech tj. 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6. Jedná se vždy o úterý 1x za 14 dní. Délka jedné přednášky  je 1,5 hodiny.

Přednáší akademičtí pracovníci ZČU v Plzni i odborníci z praxe.

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na U3V má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Základní pravidla pro úspěšné absolvování:

1)   Pokud chcete zakončit  Vaše studium, je nutné vystudovat 4 semestry Vámi vybraného oboru (tzn. dva roky) a k tomu 2 semestry dalšího volitelného předmětu (tzn. jeden rok). Studovat je můžete zároveň, vše ale musíte stihnout během 3 let.

2)   Úspěšní absolventi budou po skončení příslušného akademického roku pozváni na (promoce).

3)   Okamžikem absolutoria se všechny nasbírané zápočty škrtají    (i kdybyste jich měli více, než je potřeba) a student začíná nanovo.

4) Úspěšné zakončení každého semestru je potvrzeno razítkem –    ZÁPOČET do výkazu o studiu, celkem tedy musíte mít 6 razítek.

5)   Na zápočet má nárok každý, kdo za daný semestr  splnil 60%  docházku a zároveň odevzdal závěrečnou práci, která mu byla lektorem uznána jako úspěšná.

6) I účastníci, kteří nechodí pravidelně nebo nechtějí psát závěrečné  práce, se mohou na daný předmět přihlásit, zaplatí účastnický poplatek a chodí podle svého času a chuti. Jen na konci nedostanou osvědčení a nebudou mít promoci.

7)   Na přednáškách, prosím, vypínejte mobilní telefony a nevyřizujte  si hovory.

8)   Choďte včas na přednášky, neboť každé vyrušení narušuje atmosféru.

9)   Docházka se zapisuje před přednáškou a 15 minut po zahájení. Dále si již přítomnost nelze zapsat.

Na zahájení se dostaví ti, kteří se hlásili v kanceláři MKS, ale i ti, kteří tak ještě neučinili.

Účastnický poplatek /300,- Kč/ bude možné uhradit na místě.

Garantem U3V za MKS Stříbro je Eva Šilhavá, tel. 374 622 454.