KAREL NEUBERGER PŘEDSTAVIL NOVOU KNIHU

20 července, 2018|Posted in: Obecné

Horníci ze Stříbra se sešli ve stříbrském muzeu, kam pozvali své kamarády z Příbrami, Sokolova, Chodova, Chomutova, Zbůchu, Prahy i slovenského Pezinku,  aby společně podpořili křest nové – v pořadí už jedenácté – publikace o stříbrském hornictví pod názvem Stříbrský rudní revír od minulosti až po současnost. 

Ta vzešla z pera Karla Neubergera. Zahájení křtu předcházelo hudební vystoupení pěveckého sboru ze ZŠ v Mánesově ulici, který vede Blanka Červená.

Horníci sbor malých zpěváků i jejich vedoucí odměnili. „Oceňujeme jejich přínos na různých akcích. Dále jsme si na začátku připomněli významné jubileum naší kamarádky paní Vilímové z Pezinku. Uvítali jsme také kmotry této nové publikace, což jsou místostarosta města Stříbra pan Martin Záhoř, ředitel DIAMO s.p. o.z SUL Příbram pan  zbyněk Skála, výkonný tajemník ZBSC Slovenska pan  Dušan Vilím, Václav Votava a Jindřiška  Netrvalová. Před vlastním křtem jsme předali vyznamenání, tak zvaný stříbrský kříž  panu Vilímovi za celoživotní dílo,“ uvedl autor publikace Karel Neuberger.

Návštěvníci se zajímali i o díla již vydaná a také o to, zda jsou ještě nějaká nová v plánu. „Myslím, že ještě aspoň jedna je v dohledu. Tradicí při křtu každé naší publikace je, že hosté si odnesou domů jeden podepsaný výtisk, což se také stalo. Rozcházeli jsme se plni dojmů a hlavně, že po delší době jsme se opět sešli a bylo si o čem vyprávět. Velké poděkování patří podporovatelům, a to Nadaci Landek z Ostravy a především panu Pavlu Kohoutovi z Brna za finanční podporu při vydání této nové publikace. “ dodal Karel Neuberger.