HORNÍCI OSLAVILI VÝROČÍ PLÁNSKÉHO MUZEA

Červenec 18, 2018|Posted in: Obecné

V sobotu 14. července se v Plané u Mariánských Lázní sešli konalo setkání hornických spolků, které sezval plánský hornický spolek v rámci připomenutí 25 let od ukončení těžby uranu z západních Čechách a zároveň k oslavě dvaceti let od založení plánského hornického muzea.  Na místě se tak sešli horníci z Mostu, Chodova, Ostravy, Příbrami, Karviné, Stonavy, Zbůchu a Rudolfova. „Samozřejmě i my stříbrští horníci jsme rádi přijali pozvání a s námi také přijeli kolegové ze sousedního Bavorska, Saska a Harzu. Nejdříve se konal hornický průvod, který šel z plánského náměstí k hornickému muzeu. Po hornické hymně si pak vzal slovo Jan Teplík, který vyzdvihl a poděkoval všem účastníkům a připomenul dvacetiletou historii.  Následně došlo k ocenění několika spolků i jednotlivců,“ uvedl Karel Neuberger ze Stříbra, který sám dostal cenu sv. Anny II. stupně za archivářskou, badatelskou a spisovatelskou činnost. Celý stříbrský spolek se nyní také může pochlubit cenou sv. Anny I. stupně.
 Stříbrští horníci kamarádům z Plané darovali „Knihu o 20 letech jejich činnosti“ a basu piva. „Předseda spolku Jan Teplík byl dekorován stříbrským hornickým křížem. Je totiž už celých dvacet let  předsedou plánského spolku, kterého by jim ostatní spolky mohli závidět, co času, píle a úsilí stojí, vést partu nadšenců si málokdo dovede představit. Samozřejmě bez rodinné podpory a hlavně manželky Hanky a svého strýce Tondy Boušeho v žádném případě. Druhou, která obdržela stříbrské vyznamenání, je členka Miroslava Beranová. Rovněž němečtí horníci předali plánským upomínkové dary a pamětní listy. K poslechu a tanci nám hrála  Nýřaňanka. Akci přálo velmi slunné počasí. Další plánovanou hornickou akcí v letošním roce je v září setkání hornických měst a obcí ČR v Sokolově,“ dodal závěrem  s pozvánkou pro všechny stříbrský Karel Neuberger.