HORNÍCI NAVŠTÍVILI KAMARÁDY V PEZINKU!

25 září, 2018|Posted in: Obecné

Ve dnech 21.-23.9.2018 se členové hornického spolku Stříbro spolu s ostatními hornickými spolky ČR zúčastnili 11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska ve zlatém a vinařském městě Pezinku. Vracíme se sem opět po 11 létech. Členové Malokarpatského banického spolku spolu s městem Pezinok přípravě setkání věnovali dva roky. V pátečním po poledni jsme se zúčastnili mezinárodního kongresu s tématem záchrana hornických památek a provozování hornických muzeí, štol a skanzenů. O příspěvek byl požádán i náš člen K. Neuberger, jehož přednáška byla na téma vznik hornického skanzenu a rekonstrukce královské dědičné štoly Prokop ve Stříbře a jejich následné provozování pro veřejnost. V podvečer, jsme se po akreditaci, zúčastnili slavnostního hornického zahájení. Setkání bylo slavnostně zahájeno v zámeckém parku primátorem města Solgou a předsedou hornického spolku Š. Grancem. Poté se hornický průvod vydal z parku přes celé město do hornického stanu, kde probíhal připravený další program pro účastníky setkání. Představitelé spolků a měst byli pozváni na radnici k přátelskému setkání. Sobotní ráno začalo bohoslužbou za přítomnosti bývalého slovenského prezidenta Gašparoviče a udílením cen sv. Barbory a medailí místního banického spolku. Poté se účastníci odebrali opět k zámeckému parku, kde se postupně řadil hornický průvod k hornické parádě. Přesně ve 12,00 hod se průvod dle itineráře vydal cestou necestou k tribuně na pezinockém náměstí v počtu 900 horníků ze Slovenska, Čech (Stříbro, KKH Barbora Karviná, Sokolov, Chodov, Planá, Stonava, Most, Kladno, Sedliště, Nové Sedlo, Bohutín, Zbůch, Příbram, Ostrava, Měděnec), Polska, Maďarska, Ukrajiny, Azerbajdžánu. Po celou dobu průvodu se všude tísnily davy příznivců hornictví i dobrého muku, oslavy byly součástí tradičního vinobraní – město Pezinok se nachází v karpatské oblasti plné vinic. Již tradičně následovaly projevy, poté byly dekorovány hornické prapory, došlo i na vyznamenání od ministra hospodářství atd. Po skončení této části programu jsme dostali velkou chuť na posilnění prázdných žaludků, prohlídku města a množství stanů a stánků a v podvečer jsme již opět byli v hornickém stanu, kde probíhal další program. Počasí nám až na brzkou ranní vichřici a ranní déšť nadmíru přálo. Náš hornický spolek dekoroval Ing. R.Kaňu předsedu štiavnicko-hodrušského spolku a předsedu místního banického spolku Š.Grance stříbrským hornickým křížem za mimořádné zásluhy o hornictví ve vztahu k našemu královského hornímu městu Stříbru a hornickému spolku. I další hornické spolky se přidali s gratulacemi k úspěšnému průběhu hornických oslav. Takže Zdař Bůh příští rok při 12. setkání slovenských hornických měst a obcí ve středobodě, ve starém královském horním městě Lubietové.

Karel Neuberger

 

.