NADACE OLGY HAVLOVÉ POMOHLA V ČERNOŠÍNĚ

Únor 7, 2019|Posted in: Obecné

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně zřídila v roce 2008 sociální středisko Víteček v obci Černošín pro těžce mentálně a tělesně postižené děti a dospělé s kombinovaným postižením 4. stupně. V něm poskytuje službu
denního stacionáře jako odlehčovací službu pro rodiny, sociálně terapeutické dílny pro upevňování motorických dovedností  a Základní školu speciální pro zvyšování obecných znalostí. Na jejich práci přispěla také Nadace Olgy Havlové.

Více uvádí manažer střediska Jiří Kalista. „Pro všechny tyto služby zajišťuje ranní svoz do střediska a odpolední rozvoz zpět do rodin. Koncem roku tuto bohulibou činnost ocenil i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, když částkou 20.000,- Kč podpořil právě nákup pohonných hmot ke každodennímu svozu a k dojíždění asistentů za potřebnými klienty. Z tohoto daru měli největší radost samotní klienti, jejich rodiče i všichni sociální pracovníci, kteří o potřebné kamarády pečují. Děkujeme, je to výrazná pomoc pro naše středisko,“ uvedl Kalista.

 

.