HLEDÁME PEČOVATELE – PEČOVATELKY

3 června, 2019|Posted in: Obecné

Organizace Domovinka v Plzni na Slovanech pečuje o seniory, kteří využívají mnoha služeb. V nabídce je domácí a hospicová péče, týdenní i denní stacionář, lektorská činnost (další vzdělávání nelékařů, kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich další vzdělávání) i canisterapie, která pomáhá převážně lidem na stacionáři, ale i klienti v domácí péči se mohou na pejsky těšit. Služeb využívá přibližně 300 klientů z Plzně, ale i z okolí.

A právě nyní má Domovinka v plánu rozšířit služby ještě více, jak uvedla ředitelka Bohumila Hajšmanová. „Naše služby využívají převážně plzeňští klienti, ale my bychom rádi rozšířili službu i mimo město, protože víme, že i na venkově je o takovou  pomoc zájem. Už nyní vyjíždíme s domácí hospicovou péčí do vzdálenosti až 40 km, chtěli bychom ale toto území pokrýt i domácí péčí jako takovou. Není to ale jednoduché, nejdříve musíme doplnit personál, sháníme proto pečovatelky či pečovatele,“ vysvětluje Hajšmanová, která vede Domovinku už od devadesátých let.

Nyní je v organizaci na šest desítek sester, fyzioterapeutek, pracovnic v sociálních službách, ergoterapeutek. „Všichni se snažíme, aby naši klienti byli spokojení, pořádáme pro ně různé akce, výlety, mají zde i dílny, kde něco vyrábějí.  Bohužel je nás zatím málo, potřebujeme pomoc dalších pečovatelů. Nejsme ani schopni teď  pokrýt poptávku po našich službách,“  dodala ředitelka organizace Bohumila Hajšmanová.

Kdo by měl zájem pracovat v Domovince na plzeňských Slovanech, může kontaktovat ředitelku na  mail: hajsmanova@domovinka.cz.

.